אאא

אף שאלקטור לא עמדה בדרישות החוק ובתקנות הגנת הפרטיות, אופי השימוש באפליקציה אינו מצריך לאסור על הליכוד ומפלגות אחרות להשתמש בה או באפליקציות דומות – כך קובעים היועץ המשפטי לממשלה והרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, בתשובה שהגישו לוועדת הבחירות המרכזית בעתירה שדרשה לאסור על השימוש באפליקציות בחירות.

העתירה הוגשה על ידי עוה"ד שחר בן מאיר ויצחק אבירם, מיד בעקבות חשיפת כלכליסט את פעילות אפליקציות אלו, ועוסקת גם בדליפות המידע מאפליקציית אלקטור שנחשפו אחרי הגשתה.

חרף המידע הבעייתי הרב שנקשר באפליקציות, היועץ המשפטי ורשות הפרטיות לא סבורים שיש מקום לאסור את פעילותן. "העתירה לא הניחה כל תשתית עובדתית או משפטית להפרת הוראות הסעיף הנ"ל (לחוק הבחירות, ע"כ)", נכתב. לטענתם, התשתית בעתירה "אינה מצביעה על תכלית שימוש בפנקס (הבוחרים, ע"כ) או במידע ממנו לצרכים החורגים מהתמודדות בבחירות או יצירת קשר עם ציבור הבוחרים; או להעברתו לאחר לצרכים החורגים מן האמור. לפיכך, דינה של העתירה בהקשר זה להידחות בהיעדר עילה".

בכל הנוגע לדיווחים על דליפת פנקס הבוחרים בשל כשלים במערכות אלקטור, נמסר בתגובה שממצאי הביניים של הליך הפיקוח מעלים שהחברה "לא עמדה לכאורה בדרישות החוק ובתקנות הגנת הפרטיות". "הליך הפיקוח עדונו בעיצומו, לא ניתן לקבוע מסמרות באופן סופי בעניין זה לנכון לשעת כתיבת שורות אלו, ולא ניתן לומר באופן חד משמעי כי תקלה שהתרחשה אינה עלולה לשוב על עצמה", נכתב עוד.

כלומר, היועץ והרשות לא יכולים להבטיח שלא תתרחש דליפת מידע נוספת. ואולם, גם בכך הם לא מוציאים עילה לאסור את השימוש בה. "זאת", לפי תשובתם, "מאחר שמדובר בדליפה, קרי לא בשימוש מכוון במידע לתכליות החורגות מהתמודדות בבחירות או מיצירת קשר עם הבוחרים". סוגיה זו, נמסר, דורשת ליבון נוסף שלא נעשה במסגרת התשובה לעתירה.