אאא

בתיעוד שמתפרסם הערב (שני), משיעורו של ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגר"מ מאזוז, נשמע הרב תוקף בחריפות את שופטי בג"צ בה הוא מכנה אותם "כלבים", "בהמות" ו"יתושים".

התיעוד הובא הערב, על ידי יאיר שרקי מ'החדשות', שם נשמע הרב אומר: "יש לנו תורה שאין כמותה בעולם. אבל יש לנו כמה בהמות שהם יושבים שם בבית המשפט הגבוה, העליון. מה זה בהמה? ב-ית, המ-שפט, ה-עליון. הם בהמות!".

ואם לא די בדברים החריפים הללו, הרב מזוז המשיך לתקוף ואמר: "הם לא יודעים לא תורה, לא חכמה, לא דרך ארץ, לא יחסי כבוד כלפי העם ולא יחסי כבוד כלפי מסורת שהחזיקה מעמד 4,000 שנה. הם לא יודעים כלום".

"אתם תלחמו בתורה?, אתם (שופטי הבג"צ), חבר יתושים, חבר כלבים, חבר בהמות, נלחמים בתורה שלהם – מי עושה כדבר הזה? אף אחד לא יעשה ככה. הגיע זמן שייקחו אותם לבית המשוגעים ויגידו להם שהמקום שלהם לא כאן, תלכו לבית המשוגעים ושם תתפלפלו. התורה שלנו תעמוד על אפכם ועל חמתכם, אחרי שתלכו לגהיני-גהינם, התורה שלנו תעמוד. בעזרת השם נראה את זה".