אאא

הפתעה של ממש ציפתה הערב (חמישי) לבאי בית המדרש ראדזין: האדמו"ר שעזב את המקום לפני כחמש שנים, חזר אליו במפתיע וערך 'טיש יארצייט' עם אחיו, הרב יצחק נתן נחום אנגלרד, שמשמש רב בית המדרש.

המתיחות בין האחים החלה לאחר שהאדמו"ר לא הסתדר עם חלק ממתפללי בית המדרש. בעקבות כך הוא החליט לעזוב את מקום תפילתו הקבוע, והעביר את ה'טישים' לביתו, אותם ערך בצורה מצומצמת, כאשר רק לעתים נדירות ביקר בבית המדרש המרכזי של החסידות, השוכן ברחוב אהרונסון בבני ברק.

כאמור, הערב הופתעו החסידים לראות את האדמו"ר עורך את שולחנו במקום, ואת אחיו שמתיישב לצידו, כאשר בזמן אמירת ה'לחיים' הושיטו השניים יד זה לזה.

בנוסף, האדמו"ר כיבד את אחיו בברכת המזון, ובאמירת ה'זימון' הופתעו כולם לשמוע את האח אומר: "ברשות אדונינו מורינו ורבינו".

אחד החסידים מנסה להסביר, בשיחה עם 'כיכר השבת', את הצעד המפתיע. לדבריו, בעקבות פטירת אמם לאחרונה, הרבנית הישישה מרת בלומה שרה אנגלרד ע"ה, החליט כנראה האדמו"ר על חימום היחסים עם אחיו.

"מוקדם עדיין לדעת האם כתוצאה מהצעד המפתיע, יפרצו שלום ושלווה בין האחים, אך אין ספק שמדובר בהפתעה אמיתית", מסיים החסיד בסיפוק.