אאא

מנהג אשכנזי טברייני קדום קובע כי את ברכת הכהנים המסורתית הנאמרת מדי יום, יש לברך רק בתפילת מוסף ולא בשחרית. תושבי טבריה מקפידים על המנהג, וזר שיזדמן למקום ימצא כי הברכה נאמרת אך ורק בשבתות, בראשי חודשים ובחגים

זו הסיבה שבבית הכנסת 'אור תורה' האשכנזי בו גאב"ד טבריה הגרא"ד אוירבך משמש כרב, ברכת כהנים לא נאמרת מלבד בשבתות חגים וראש חודש. 

אולם הבוקר הגיעו כמה מתפללים לגרא"ד אוירבך והראו לו שאין מנין של אשכנזים ורוב המתפללים ספרדים ועל כן הם דורשים להתברך בברכת הכהנים. 

באופן מפתיע לראשונה מאז כניסתו לכהן כרב בטבריה, הורה הגרא"ד לקיים ברכת כהנים הבוקר, לשמחת המתפללים הספרדים שדרשו זאת.

בעבר פסק מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי לרב שמואל ברוך גנוט כי נופשים המגיעים מכל הארץ לטבריה, יברכו בבית הכנסת של המלון שלהם ברכת כהנים גם בימי החול.