אאא

במוצ"ש משפטים התכנסו בבנייני האומה בירושלים, למעלה מאלף בוגרי וידידי ישיבת 'נתיבות חכמה' (וולפסון) מישראל ומהעולם היהודי למעמד היסטורי למען ישיבת הדגל של עולם התורה, בהשתתפות ראשי הישיבה, הגאון רבי דניאל וולפסון שליט"א והגאון רבי ברוך נויבירט שליט"א, רבני הישיבה והרמי"ם.

המעמד המיוחד הוקדש להודיה על העבר ומחשבה על העתיד, כאשר המשתתפים יתגייסו יחד על מנת להבטיח את עתידה של הישיבה החשובה. בניגוד למקובל במוסדות התורה והחסד, בהנהלת ישיבת 'נתיבות חכמה' החליטו שלא לערב את התלמידים במאמצים, ולאפשר להם להמשיך ולהתמיד בלימודם, כאשר גם בזמן המעמד הגדול, קול התורה ימשיך להישמע מהיכלי ישיבת 'נתיבות חכמה' בבית וגן.

תלמידי הישיבה התגייסו מצידם ללמוד למען התומכים החשובים ועד עתה הם התחייבו ללמוד למעלה מ-125 אלף שעות מעבר לשעות הלימוד הרגילות. במהלך הערב המיוחד וההיסטורי תוצע 'למכירה' כל שעת לימוד בסכום של 180 ש"ח, כאשר ההערכה היא כי כבר במהלך הערב יימכרו כלל שעות הלימוד של אחת מישיבות הדגל של עולם התורה היהודי. כזכור, לפני כמה חודשים ביקר בישיבה באופן נדיר, מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, שהגיע לביקור חיזוק מיוחד בישיבה. לקראת הגעתו של מרן שר התורה התלמידים קבלו עליהם חיזוק מיוחד לזמן חורף: ניצול השעות הארוכות של מוצאי השבתות החורפיות ללימוד שעות רצופות בבית המדרש.

הבחורים ציינו את שמותיהם במכתב מיוחד שהונח בפני מרן הגר"ח שהאציל עליהם מברכתו.

הישיבה הוקמה לפני 12 שנים ע"י ראשי הישיבה, הגאון הגדול רבי יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל והגאון רבי דניאל וולפסון שליט"א ובתוך שנים מעטות מיצבה את עצמה כאחת הישיבות החשובות ביותר בעולם התורה היהודי והפכה למעצמה של תורה, שאלפים מתדפקים על שעריה.

במקביל להתפתחות הרוחנית והתורנית חסרת-התקדים, העול הכלכלי על כתפי ראשי הישיבה הלך וגדל בעקבות הגידול המשמעותי בכמות התלמידים מה שחידד את הצורך לגייס תמיכה על מנת להבטיח את עתידה של הישיבה החשובה בשנים הבאות.

לתרומות לחצו כאן