אאא

ביום שישי האחרון, ערב שבת פרשת משפטים, בעיר טבריה, נערכה לראשונה מזה כמאה שנים - ברכת כהנים ביום חול, לאחר שקבוצת מתפללים ספרדים שלא מקפידים על מנהג זה, טענו שקיבלו אישור מיוחד לכך מהגאון רבי אברהם דב אוירבך. 

כידוע, מנהג טברייני קדום קובע כי את ברכת הכהנים המסורתית הנאמרת מדי יום, יש לברך רק בתפילת מוסף ולא בשחרית. תושבי טבריה האשכנזים מקפידים בהוראת הגרא"ד אוירבך ולפניו הגרא"ז ורנר זצ"ל על המנהג, כך שזר שיזדמן למקום ימצא כי הברכה נאמרת אך ורק בשבתות, בראשי חודשים ובחגים.

 ברכת כהנים בטבריה (צילום: מיכאל משה מועלם)

הבוקר (שני) מתברר כי הגרא"ד אוירבך לא הובן כהלכה ולא התיר לעשות ברכת כהנים בימי חול, ובעקבות כך פורסם מכתב חריף ביותר על ידי הגבאים של בית הכנסת 'אור תורה' ממנו עולה כי יש סכנה של ממש להפר את מנהג המקום. 

וכך נכתב במודעה שפורסמה הבוקר: "הבהרת דברים בשם רבינו המרא דאתרא, הננו מודיעים כי אין לישא כפיים בתפילות שחרית בשום מנין בבית הכנסת, לא בבית הכנסת המרכזי ולא בחדרי השטיבלאך, וכל מי שישא כפיו שלא בתפילת מוסף מפר את מנהג המקום, ומסתכן בנפשו, כידוע בכמה מקרים וד"ל".

הגבאים מוסיפים כי "באם תופר הוראה זו, ינעלו חדרי השטיבלאך על מסגר ובריח".