אאא

גל הביקורות בישיבות: הביקורות בעולם הישיבות, נמשכות כל העת, וגם היום (שני), הביקורות נמשכו במספר ישיבות, אחת הישיבות, 'ניצלה' מהביקורת, לאחר ששלושה בחורים היו בבידוד מחשש ל'קורונה'.

בשבוע שעבר ביקרו פקחי משרד החינוך בישיבת 'בית מאיר' בבני ברק, בסיום הביקורת התברר כי בחורים רבים שיצאו לשיעור במבנה סמוך לא נכללו בביקורת, הישיבה לא נפסלה ולא אושרה והיום הופיעו הפקחים פעם נוספת, הישיבה עברה ונוכחו 96% מהבחורים הרשומים בישיבה

ישיבת 'ראדין' בנתניה שנפסלה בביקורת הקודמת עברו בהצלחה היום את הביקורת החוזרת שערכו פקחי משרד החינוך בישיבה. 

פקחי משרד החינוך ביקרו היום גם במוסדות החסידיים  בבני ברק, במוסדות בעלזא וישיבת גור ברחוב מלצר בעיר. 

באחת הישיבות הציגו מנהלי הישיבה לפקחים אישור על שלושה בחורים, שחזרו אמש מטיסה שעשתה עצירה באיטליה - מה שמצריך בידוד.

הבחורים שהו במדינה ב'טיסת קונקשיין', לאחר ששבו משמחה של חבר לספסל הלימודים, ושוהים בבידוד 14 יום, ברגע האחון, הישיבה עברה על חודו של בחור אחד.