אאא

בירושלים נפטר הגאון רבי יצחק דוד ברייטשטיין זצ"ל מחשובי התלמידי חכמים בירושלים וגיסו של ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שיבדלחט"א. בן 71 בפטירתו. 

המנוח היה מבני היישוב הישן בירושלים, ואביו ר' אברהם מרדכי זצ"ל היה ממקורבי הרב מבריסק זי"ע, התפלל כל ימיו בבית הכנסת זכרון משה שם אף שימש חזן בימים טובים.

גידל 15 ילדים לתורה ומעשים טובים, היה מקורב לרבני העדה החרדית הגרמ"א פריינד זצל להגרי"מ דושינסקי זצ"ל הגר"מ ברנסדופר זצ"ל והגרי"י פישר זצ"ל.

בתו הנשואה להרב עמרם רוטמן מחתנת הערב את בתה, באולמי תמיר בירושלים.

המנוח היה גאון מופלג בתורה בש"ס ופוסקים ונחשב לקנאי בדעותיו והשקפתו והוביל את המלחמה בעד קווי המהדרין בתחבורה ציבורית.

ההלוויה בשעה 14:00 מביתו ברחוב פרי חדש בירושלים.