אאא

אלפים משתתפים בשעה זו בהלוויית ראש ישיבת מיר ברכפלד הגאון רבי אברהם יצחק ברזל זצ"ל, שהסתלק הבוקר לאחר מחלה קשה.

מסע ההלוויה בראשות רבני העיר, אלפי תלמידים ותושבים כואבים יצא הבוקר מבית מדרשו חניכי הישיבות ברחוב אור החיים לעבר ישיבת מיר ברכפלד בה שימש כראש ישיבה.

לאמירת תהילים ניגש הרב שמריהו פינקל. ספדו בבכי ובכאב גדול הגאןו רבי יצחק אזרחי  מראשי ישיבת מיר ראש הישיבה הגר"נ אלון, והמרא דאתרא הגר"מ קסלר.

ראש הישיבה הגר"נ אלון אמר בהספדו: "נהפך לאבל מחולינו, הקב"ה לקח מאיתנו שמן זית זך, לקח מכלל ישראל, מהישיבה הקדושה, אנחנו מקריבים היום בפני הקב"ה שמן זית זך, מה זה שמן זית, סמל החכמה, שמן זה חכמה, אנחנו מלווים עכשיו כמה חכמה, כמה יראה, כמה תורה, ספר תורה, עמקות בתורה, אהבת התורה, מלווים עשרות שנים של הרבצת תורה, מאות שיעורים מאות וועדים, תלמיד חכם אמיתי".

רב העיר הגר"מ קסלר הספיד: "הוא זכה להיות אבן פינה להרבה יסודות הדת פה בעיר, כמה כח היה לו במלחמה של תורה, לצלול לעמקי הסוגיות בכישרון, בחריפות, כל זה איבדנו, אנחנו נמצאים במצבים קשים עכשיו השם ירחם מבית ומבחוץ, ניסיונות גדולים מאוד, תלמיד חכם כזה שנאבד מאיתנו זה צריך מאוד להדאיג אותנו, מה יהיה... מה יהיה...".

משם יוצא מסע ההלוויה לבני ברק לבית החיים פוניבז'.

צילום: איתמר קירשנבוים
צילום: איתמר קירשנבוים
צילום: איתמר קירשנבוים
צילום: איתמר קירשנבוים
צילום: איתמר קירשנבוים
צילום: איתמר קירשנבוים
צילום: איתמר קירשנבוים
צילום: איתמר קירשנבוים