אאא

 

למרות הוראת משרד החינוך שלא לקיים לימודים מחשש להדבקות בנגיף הקורונה, בתלמודי התורה של 'הפלג הירושלמי' ילמדו כרגיל, אולם בתי הספר לבנות נסגרו כהוראת משרד החינוך.

הגאון רבי אשר דויטש הכריע כי אין להפסיק את הלימודים בתלמודי התורה והמוסדות שהוקמו על ידי ראש הישיבה הגר"ש אוירבך זצ"ל, משום ש"תורה מגנא ומצלא".

יצוין כי בתלמודי התורה של 'הפלג' לא חוששים מפקחי משרד החינוך משום שהם אינם לוקחים תקציבים ממשרד החינוך. 

עם זאת, בהוראת הגר"א דויטש, אף שגם בתי הספר לבנות לא כפופים למשרד החינוך, בכל זאת נשמעים לכללים ולא מקיימים לימודים. 

ל'כיכר השבת' נודע כי הגר"א דויטש שוחח לפני החלטתו עם הגר"ע אוירבך שחיזק את ההוראה לא לאפשר את השבתת הלימודים אצל הבנים.