אאא

הרבנית לאה קוק, בתו של חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה הגר"י זילברשטיין, ורעייתו של המקובל הגר"ד קוק, פרסמה סרטון חיזוק בנושא הקורונה, והבטיחה כי מי שיברך בכוונה ינצל מהנגיף.

"עם ישראל צדיקים שלי, אני פה בקבר רבי מאיר בעל הנס, מתפללת פה, אמרתי ספר תהילים שלם לרפואתכם ולהצלחתכם, שיהיה לכם טוב, שיהיה לכם מזל שיהיה לכם ברכה".

הרבנית המשיכה, "עם ישראל, בעלי הרב קוק מתפלל כל השבוע, הוא אמר לי מילה – בבית שאומרים מאה ברכות "ברוך אתה השם" לא יכנס קורונה, אין לו זכות כניסה".

"אמרתי לרב ואם מצליחים רק תשעים ברכות והוא אמר לי גם תשעים ברכות זה טוב, אמרתי ואם שמונים וחמש, ואמר כן גם שבעים העיקר שהן תהיינה בקול ובשמחה ותהילים בקול, לקרוא את היהדות היפה בשמחה – אז אין כניסה לקורונה, צריך משיח שהכל יהיה טוב"

מקורבותיה של הרבנית מדגישות כי הסרטון צולם עוד לפני ההמלצה שלא לא לצאת מהבית, והרב והרבנית קוראים לשמור על הכללים.