אאא

דאגה גדולה בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, בעקבות נגיף ה'קורונה' שהתפשט בשכונה, והדביק מספר תושבים, שניים מהם מקורבים מאוד לרבני השכונה, המרא דאתרא הגאון רבי יצחק זילברשטיין והאב"ד הגאון רבי יהודה סילמן.

שניים מהנדבקים מוכרים מאוד בשכונה, אחד מהם הוא הרב חנניה צ'ולק יו"ר 'עזר מציון', כמו גם תושבים נוספים שנדבקו בנגיף.

רב השכונה וחבר 'המועצת' הגר"י זילברשטיין החליט בצעד חריג ויוצא דופן, מפאת גילו, להפסיק להגיע לתפילות בבית המדרש 'המרכזי' בשכונה.

 המגיד הליטאי: "הכל יתמוטט ואז יתגלה המשיח" (באדיבות המצלם)

בנוסף, קבלת הקהל במעונו נעשית במרחק של ארבעה מטרים מהרב, וזו הסיבה שלמרות שצ'ולק וחולה נוסף נכנסו אליו במהלך הימים האחרונים, הגר"י זילברשטיין לא נזקק לבידוד.

בשבת האחרונה הגיע הגר"י לבית כנסת רק לשמיעת קריאת התורה ולאחר מכן חזר לביתו.

בנוסף, האב"'ד הגר"י סילמן, רב 'קהל חסידים' בשכונה כתב מכתב ובו הנחיות הכרחיות לתושבים.

במכתבו כותב הרב סילמן כי "לרגל המצב הקשה ואחרי שכמה וכמה מתושבי שכונתינו חלו במגיפה ורבים נכנסו לבידוד, חובה גמורה ע"פ הלכה להקפיד במשנה תוקף על ההרחקות הנחוצות, שכל אחד יש במרחק שני מטר לכל הפחות, מחבירו, ולחלק מניינים גם למנחה וערבית".

"בפרט בעזרת נשים הקטנה של בית הכנסת אסור להתפלל בצפיפות ואם יש יותר אנשים יש לארגן מניינים במקום אחר או ברחובה של עיר, ואם גם זה לא ניתן, חייבים להתפלל ביחידות עד יעבור זעם...".

הרב סילמן מוסיף ווכתב כי "אנשים המבוגרים וכל הנמצאים בקבוצת סיכון חייבים לתפלל בביתם".

"אנא ואנא", כותב הרב, אבקש מכל אחד, חוסו נא על נפשותיכם, ואל תזיקו לאחרים ח"ו עד ירחם ה' וישמע תפילותינו לבטל ממנו הגזירה הרעה הזאת".