אאא

בצל התפשטות מגיפת הקורונה מיליוני יהודים בארץ ובעולם מתכנסים היום (רביעי) לזעקה ותפילה, כאשר בשעה 17:30 יתכנס עם ישראל בכל מקום מושבותיו לאמירת פרקי תהילים ובשעה 18:00 בערב לזעקת "שמע ישראל" וקבל עול מלכות שמים.

אלא שבאשר לקיום הצום היום, ערב ראש חודש ניסן, נראה כי הדעות חלוקות.

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי קרא לצום היום חצי יום, לצד דינים המיוחדים ליום שכזה שאינם דומים בחומרתן לאף צום. בעקבות כך, גם גדולי ישראל וראשי ישיבות קראו למי שביכולתו, לצום חצי יום. ביטאון 'דגל התורה' 'יתד נאמן' אף הכריז בכותרת הראשית הבוקר על יום צום.

מי שקיבל עליו אתמול את הצום והחל הבוקר בעלות השחר לצום, יכול לפתוח את הצום בחצות היום, אך לפי הגר"ח קנייבסקי, טוב שיתפלל מנחה בצום כדי שיאמר 'עננו'.

 תפילה לפי התקנות (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

גם גדולי הרבנים בציבור הספרדי, קראו לקיים צום חצי יום. הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והרב הראשי הדאון רבי דוד לאו יחד עם חברי מועצת הרבנות הראשית וכן הראשון לציון הגאון רבי שלמה עמאר. יצאו בקריאה לצום עד חצות היום ולקיים תפילות בבתי הכנסת במניינים של עשרה.

לפי הרבנים, הספרדים יאמרו סליחות עם תקיעת שופר, והאשכנזים יאמרו יום כיפור קטן, כאשר בשעה 17:30 יתאחדו כולם באמירת פרקי תהילים ובשעה 18:00 יקבלו יחד כולם קבלת עול מלכות שמים.

אלא שבביטאוני 'אגודת ישראל', 'המודיע' ו'המבשר' התייחסו רק ליום התפילה תוך התעלמות מיום צום.

הביטאונים ציטטו בהבלטה את דבריו של הגאון רבי משה בראנסדופר שהוציא פסק האוסר על צום בשעת מגיפה. בדבריו כתב, "שמעתי מרופאים שהשתיה בתדירות כל שעה ושעה, ובפרט חמין מועיל הרבה למנוע התדבקות בנגיף זו - 'קורונה'". ולכן הוא כתב כי "אין לצום כלל ומי שביכלתו לפדות התענית מה טוב, והעיקר הוא תשובה ותיקון המעשים".

בהמודיע אף הביאו דעה נגדית של הגאון רבי חיים מאיר וואזנר אב"ד 'זכרון מאיר' שכותב כי מי שביכולתו, יש לצום היום במשך חצי יום.

אתמול יצאו כל מועצות גדולי וחכמי התורה, בישראל בארה"ב, בקריאה משותפת ונדירה, לקבוע את היום, ערב ראש חודש ניסן, ליום תפילה וזעקה עולמי לקב"ה, בתפילה לעצירת התפשטות מגיפת הקורונה. קריאה זהה השמיעו רבני בד"צ 'העדה החרדית' ו'התאחדות הרבנים הקנאית דארצות הברית וקנדה'.

תחת הכותרת "קול קורא אל אחינו בני ישראל עם ד' עורו והתעוררו וקראו אל ד'", כתבו גדולי ישראל במכתבם המשותף: "בהלת הנגיף ניכרת בימים אלו בחוצות ערים ובעולם כולו, לבבות מגלים חרדה כאשר אין איש יודע מה ילד יום וזו שעה ראויה ליתן לפחד ולחששות ליישר עקמומיות שבלב לראות ולהבין כי משמים דורשים מאתנו להתעורר בתשובה ויבחן כל אחד בדקי ביתו וישוב אל ד' כי חנון הוא ומרבה לסלוח".

"וכבר פסק הרמב"ם ז"ל בהלכות תענית מצוה עשה מן התורה 'לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור ודב רזה מדרכי תשובה הוא שבזמן שתבוא צרה יצעקו ויזעקו עליה ויריעו וידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם… אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם ארע לנו… הרי זו אכזריות וכו'".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מנהיגי הדור ממשיכים וכותבים בעקבות כך, כי "לעת הזאת קוראים אנו לאחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם עם ד' חזקו ונתחזקה באמונה ובביטחון בהשם יתברך, אשר מאתו לא תצא הרעה ולצפות לישועתו. אין כוחנו אלא בנקיטת אומנות אבותינו מדור דורים, אחים יקרים, צו השעה להתלכד ולהתאחד כאיש אחד בלב אחד ליום תפילה עולמי, אנשים נשים וטף בכל ארץ וארץ, כל אחד ואחד בביתו ובמעונו, שיסיר מאתנו כל נגע ומחלה ח"ו ואך טוב וחסד ירדפוני".

קביעת יום התפילה, היא כאמור "ביום רביעי כ"ט באדר ערב ראש חודש ניסן בשעה 5:30 בערב בדיוק לפי שעון ישראל, לאמירת פרקי תהילים י"ג, כ', צ"א, קי"ב, ק"כ, קכ"א, קכ"ז, ק"ל. תחינת אבינו מלכינו ואחינו כל בית ישראל. קבלת עול מלכות שמים עולמית בשעה 6:00 בערב בדיוק לפי שעון ישראל".

על פי ההוראות, המניינים שיתקיימו בבתי כנסת יהיו בהתאם למגבלות, עד 10 אנשים בלבד, כאשר יישמר על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם. ברוב המקומות, בהם לא ייערכו תפילות בבתי כנסת, המתפללים יצטרפו מבתיהם בשעה 17:30 - לאמירת תהלים, ובשעה 18:00 ל'קבלת עול מלכות שמים'.

כאמור, גם ההנהגה הרבית של חוגי הקנאים, 'העדה החרדית' בישראל ו'התאחדות הרבנים' בארה"ב וקנדה, חתמו על קריאה דומה הקובעת את ערב ראש חודש ניסן, מחר, ל'יום תפילה עולמי' לעצירת התפרצות מגפת הקורונה.