אאא

מסכת שבת, דף כ"ד - בעברית: 

 

מסכת שבת, דף כ"ד - באידיש:     

 

מסכת שבת, דף כ"ד - באנגלית:     

 

מסכת שבת, דף כ"ד - בצרפתית:     

 

מסכת שבת, דף כ"ד - בספרדית: