אאא

שגיח ישיבת 'אור ישראל', הגאון רבי פנחס גולדווסר, מסר השבוע דברים חריפים על התפשטות נגיף הקורונה, והאשים כי המצב אליו הגענו הוא בשל אותם אלו שלא הצביעו בבחירות כהוראת גדולי ישראל. הרב גולדווסר גם יצא להגנה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי "להגיד שהוא חושב רק על כבוד וכסף? זה נבזות!".

"אנחנו צריכים לחשוב בעיקר על עצמינו", פתח המשגיח, "מה זה עשה השם לנו, אז קודם דיברנו על המצב באופן כללי בעם ישראל, תחבורה ציבורית בשבת וכדומה, אבל יש פה דברים שממש מתאימים לעכשיו, צריך תמיד לחפש מה קרה בזמן האחרון כדי לקבל כזה עונש וכו'".

המשגיח המשיך ואמר: "לא נעים להגיד ואני לא רוצה להוסיף שנאה חלילה, אבל כמו שאנחנו מבינים שעם ישראל הוא סיבת העונש יותר מאשר הגויים, כי הם לא נחשבים אצל הקב"ה לכלום, גם בתוכנו בעם ישראל עצמו, הבני תורה והחרדים, הפשע הזה של 'לא להצביע בבחירות' שבעצם היום רואים שהוא באמת גרם את המצב הזה.

"זה לא חטא שלא פגע, זה חטא שפגע, אם הם היו מצביעים בבחירות היה מצב אחרת לגמרי, זה מה שהיה חסר כמה עשרות אלפי קולות, שר' חיים אמר שא"א לסלוח על דבר כזה לעולם, זה בוודאי מעורר קטרוג עצום איך זה שמורדים ככה בקב"ה? זה מרידה ממש בגדולי הדור!".

הרב גולדווסר הוסיף כי "אנחנו רואים בפרשת בשלח כשעם ישראל מרדו במשה ואהרן, 'וירב העם עם משה' בא עונש של 'אשר קרך בדרך', כשלא שמעו למרדכי היהודי אז בא עונש ע"י קרהו בן קרהו, וכשלא שומעים לגדולי הדור אז בא 'קורונה' שזה אותו לשון ואותו שורש בדיוק".

במהלך דבריו שיבח הרב גולדווסר את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי כי יש חיוב של הכרת הטוב כלפיו שמוסר נפשו למען המדינה: "אני יודע שאני ישמע ציוני ואני ישמע ימני, אבל צריך להגיד את הדברים האמיתיים, צריך להרגיש הכרת הטוב גדולה מאוד, לכל המערכת של המדינה והעירייה וכו', דרך ארץ קדמה לתורה, צריך להיות אנושי לפני שאתה יהודי".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"לא יתכן בן אדם שבמשך 15 שנה מנהל מדינה, נכון שמבחינתו יש הרבה דברים שהיה צריך לנהל אחרת, אבל יש פה בסה"כ הביטחון והכלכלה וזה לא כל כך קל, האיש הזה ישן שלוש שעות בלילה, בן אדם מתאמץ, נכון זה כבוד וכסף, אבל באמת בואו נהיה ריאליים וכי הוא חושב רק על כבוד וכסף? זה נבזות לחשוב ככה.

"מתוך שלא לשמה בה לשמה! וכו' אדם משרת מדינה 15 שנה וההתייחסות אליו נהפכה להיות כל כך נבזית, ואנחנו חלק מהתייחסות הזאת, אנחנו לא מכירים טובה לשום דבר, לא לממשלה ולא למדינה ולא לעירייה ולא לבתי חולים ולא לשום כלום.

"ורואים התייחסויות של גדולי ישראל בחו"ל שכתבו במכתביהם 'הקיסר ירום הודו' והיו מכבדים והיו נותנים לא רק בשביל אינטרסים אלא בשביל הכרת הטוב וכו' אני יודע שאני ישמע פה מאד מאוד, ובטח יגידו שזה התיכוניסט והוא מדבר מה שפעם... בסדר...".

המשגיח סיים את דבריו ואמר: "כמובן להתפלל ולקוות שהמדינה תהיה באמת מדינה שכמו שאנחנו שיהיה כשיבוא המשיח, ועיקר הכרת הטוב כמובן לקב"ה ולרבנים שלנו ולפוסקים שלנו אבל, אבל גם לרבות, צריכים להכיר טובה לכל מי שעושה לנו את הטובות הכאילו גשמיות הללו".