אאא

פרסום ראשון: אחד מהדיינים החשובים ב'בית דין צדק בני ברק' פונה במכתב ל'קנאי' עירו, המחפשים עדיין מניין תפילה או מקווה למרות המצב הבריאותי המסוכן, ומבהיר כי בוודאי שאין לשמוע להוראות משרד הבריאות, אלא חובה להחמיר יותר ממנו. "חייבים להישמע לדיבר של 'לא תרצח'", הוא מזכיר.

ל'כיכר השבת' נודע, כי בגופו של הדיין המוערך התגלה לאחרונה הנגיף המסוכן, והוא מאושפז בבית החולים "במצב לא טוב", כהגדרת מקורביו.

כמו כן, הוא אינו לבד: חמישה מדייני בית הדין חלו בקורונה, בהם אחד שהדביק גם את בני משפחתו שחלקם מוגדרים 'בסיכון', כל זאת בשל מגעם המתמשך בשבועות האחרונים עם הציבור.

במקביל, בני משפחתו של הדיין המדובר מתמודדים עם מקווה ושלושה מנייני תפילה מאולתרים של אנשי 'הפלג' וקבוצה מחסידות סאטמר, שמתעקשים לקיימם סמוך למקום מגורי הדיין, שמודע היטב להשלכות הרות האסון שצפויות מכך, על רקע התחלואה הגוברת בעיר.

את מכתבו, שנכתב על רקע זה, פותח הדיין כך: "משרד הבריאות מפרסם שוב ושוב הנחיות ונהלים חדשים, המתעדכנים חדשים לבקרים; תחילה הגבלות של עד מאה איש, ואחר כך הגבלות של עשרה איש, הגבלות יציאה כאלו ואחרות, וחובות בידוד כאלו ואחרות".

"ונשאלת השאלה כל העת", מתפלפל הרב: "מאחר ואין אנו מסתמכים כלל על דעת הרשויות בשום נושא, ובוודאי שאיננו רואים בדעתם שום משקל לשום דבר וענין, וכל שכן לנושא תורני, האם ניאלץ לסמוך עליהם בענין כזה התלוי במציאות ובנתונים הידועים להם, ולכן ישנה חובה להיזהר בנקודה זו ככל הוראותיהם, או שמא מותר להקל ראש בדברים שנראים כגוזמאות?".

"והתשובה שלי היא: לא. אי אפשר לסמוך עליהם! בכלל לא. כלומר, לאמיתו של דבר, מוכרחים להחמיר הרבה הרבה מעבר לדבריהם!".

וכאן מסביר הדיין: "כאשר כלל ישראל עמדו כולם לקבל תורה מסיני, ישנם רבים שבוודאי ציפו שבעשרת הדברות ייאמרו מצוות שאף אחד לא מכיר אותן, שאינן קיימות בשום ציבור ובשום מערכת חברתית. ומעתה ייפלא הדבר, כיצד נכנסו שם לאוין כמו לא תרצח, לא תגנוב וכו'? והלא בוודאי נזהרו כלל ישראל מרציחה הרבה קודם למתן תורה? תשובות רבות יש לשאלה ידועה זו, וכולן נכונות. אך ארצה להתמקד כרגע באחת מהמוכרות שבהן, הרלוונטית לנידון דידן".

"ובכן, אינה דומה כלל וכלל הזהירות מרציחה הנדרשת על פי דין תורה, לזהירות מרציחה הנמצאת להבדיל בכל מערכות חברתיות מכל סוג שהוא: בחשש רציחה שעל פי דין תורה, יש את כל הפחד מעבירה ו'דייגי במצוות' שיש בכל ענפי תורתינו הקדושה, להיזהר אף מספק ספק ספיקא, מה שאין בשום קנה מידה מוסרי או חברתי אחר".

הדיין מחדד את עמדתו: "ולכן, בוודאי שעל פי חוקיהם ישנם כל מיני פרטים שאינם נכנסים לחובת בידוד או זהירות וכדומה, כמו כן ישנן הגבלות שהם לא מסוגלים להטיל על הציבור מפני מכלול שיקולים פוליטיים, ציבוריים ואחרים - שלא אמורים לעניין אותנו כלל. זה מספיק למי שמכלכל חלילה את צעדיו לפי 'צו בריאות העם'...".

"מה שמעניין אותנו, זה אך ורק דיני התורה הקדושה, ובדיני התורה ישנו לאו של 'לא תרצח', שניתן בקולות וברקים במעמד הר סיני, תחת ההר העשן, באימה וביראה. ואותו קול מזהיר אותנו כיום בקולות וברקים, להיזהר שלא להזיק לזולת, ושלא לגרום רציחה לזולת ח"ו".

 שוטרים אוכפת את החוק בבני ברק (צילום: דוברות המשטרה)

בשלב זה הדיין מתריע: "כאן בארץ, מי שעבר על חובת הזהירות ונגרם שמישהו נפטר חס ושלום מחמתו בעקיפין - זה לא יחזור אליו, ואף אחד לא יידע ולא יאמר לו זאת, אבל בבית דין של מעלה, לאחר מאה ועשרים, כשישאלו אותו כל מיני שאלות המבוארות בגמרא, יפנו אליו ח"ו כאל רוצח! ויראו לו בדיוק מי נפטר מחמתו ומי ניזוק מחמתו".

"וכמו שכל אחד מבין, שמי שיסתמך על משרד הבריאות לגבי כמות הריסוס המבטיחה שאין חרקים בחסה – יקבל התייחסות של קל שבקלין. וגרוע יותר מאחד שאוכל 'רבנות', כך, וממש כך, לא ניתן להסתפק בכללים הגמישים של משרד הבריאות, כי לאמיתו של דבר ישנן כאן שאלות הלכתיות, מי שגורם לשני להיכנס לבידוד, ויש לדון אי מחויב כגרמא ב'שבת' כשהדקיה בהדרונא, וכן האם מי שמזלזל בזהירות שלא לרצוח אחרים - ויש צורך לדון אם אינו נפסל לעדות - מגוחך לחשוב לשאול שאלות כאלו את משרד הבריאות המאפשרים 'המתת חסד' ושאר ענייני רציחה שהם חשודים עליהם".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"אכן באמת, כל אלו הינן שאלות כבדות משקל, הצריכות להיות מוכרעות על פי דין תורה, ובזה אין שום פשרות ושום קולות. ואם כן, בוודאי שלא מספיק ליישם את ההוראות ש'אפילו' משרד הבריאות מצליח להבין, אלא צריך להוסיף עליהם זהירויות כהנה ואחרות, כראוי לשומרי תורה ומצוות".

"וכפי שראינו כמה ת"ח חשובים שעשו טצדקי להיבדק על אף שכפי הנחיות הרשויות היו פטורים מכך, מתוך אחריות הלכתית לגבי הפרט והכלל, וזאת כי כאמור לא מפיהם אנו חיים, כי אם מפני מי שאמר והיה העולם - והוא מחמיר שבעתיים מהם בכל פרט וענין", חותם הדיין את מכתבו החד משמעי.

מטעם גורמים בבית הדין נמסר ל'כיכר השבת' בתגובה: "אמנם מדובר בדיין חשוב ומוערך, אך בפועל הוא משמש כדיין של 'בית ההוראה הליגמן'".

"עוד חשוב להדגיש, כי בית הדין התנהל - וממשיך להתנהל - על פי ההוראות המדויקות של משרד הבריאות, וכבר ביום חמישי שעבר סגר את שעריו", מוסיפים הגורמים.