אאא

שר הביטחון הודיע היום (חמישי) כי הוחלט להוציא אלפי קשישים מביתם שבבני ברק, ולהעביר אותם למלונות, מאחר והם אוכלוסייה בסיכון גבוה להידבקות במגפת הקורונה המשתוללת בעיר.

"מגיפת הקורונה מכה בבני ברק", אמר השר נפתלי בנט, לאחר שסייר בעיר, "והבעיה היא בקשישים; הם בסכנת חיים מיידית. לכן, קיבלנו החלטה לשלוח את צה"ל ופיקוד העורף למבצע - להוציא את הקשישים מבני ברק, ולהעביר אותם למלונות כדי להגן עליהם. זוהי הסכנה המיידית". 

לדבריו, "מעבר לכך, יש את אוגדה 98 שפועלת עם פיקוד העורף, עם עיריית בני ברק ועם ראשי ההנהגה החרדית בעיר. ביחד אנחנו נשמור ונדאג לתושבי בני ברק".

במקביל, כפי שדווח, במסגרת הידוק ההסגר על בני ברק ומקומות נוספים שיימצאו נגועים מאוד בנגיף, השרים יאשרו הלילה את הפיכתה של העיר ל"אזור מוגבל" למשך שבוע. 

 בנט בביקורו בעיר, היום

ואלו ההגבלות העיקריות שייכנסו לתוקף מרגע ההחלטה על הסגר, כפי שנוסחו מראש:

• לא ייצא אדם המתגורר בדרך קבע באזור, אלא למטרות הבאות: טיפול רפואי שלא ניתן לקבל באותו אזור, הליך משפטי שהוא חייב להתייצב אליו, שוטר, חייל או איש צוות רפואי המתייצב לתפקידו, הלוויה של קרוב מדרגה ראשונה, העברת קטין מהורה להורה בהסדר משמורת וצורך חיוני אחר באישור רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שיפורסם לציבור.

• לא ייכנס אדם לאזור המוגבל, למעט במקרים הבאים: כניסת גוף הצלה, משטרה, צה"ל והגנה אזרחית, כניסת אדם המתגורר דרך קבע באזור, כניסת עובדי רפואה, כניסת עובדים סוציאליים לפי דין, כניסת עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים, כניסת עיתונאים, כניסה לצורך אספקת מוצרים, כניסה לצורך העברת קטין בהסדר משמורת וכניסה לצורך חיוני אחר באישור רשות החירום הלאומית.

• שוטר רשאי למנוע כניסת אדם ורכב לאזור המוגבל, לדרוש להזדהות, לעכב, להורות לגוף הצלה לפעול ולעשות שימוש בכוח סביר במקרה שמישהו מסרב. ניתן לערער על החלטה שלא להכניס או להוציא אדם מהאזור. אפשר גם להגיש עתירה מנהלית.

יצוין, כי תוקף ההכרזה על סגר שכזה הוא עד שבוע ימים, וניתן להאריך אותה בחמישה ימים בכל פעם, עד 21 ימים. מעבר לכך, נדרש אישור וועדה מיוחדת בכנסת.