אאא

חברי בד"צ 'העדה החרדית' מפרסמים היום (ראשון) הודעה חריגה בעקבות פעילות המשטרה במאה שערים בליל שבת האחרון: "פלוגות שלמות של קלגסים לבושים בכלי מלחמה הגיעו אל השכונות החרדיות, החלו במסע אכזרי נגד עולל ויונק זקן ואיש שיבה".

"ההותר דמינו?!", פתחו הרבנים מ'העדה החרדית' את מכתבם: "מחזות ליל ויום שבת קודש פר' צו - הגדול תש"פ, בשכונות מא"ש ובית ישראל מעוררות פלצות ואימה, כאשר העולם כולו חל ורועד עומד ומתפלל ומצפה לרחמי שמים המרובים לרפואת חולי הנגף ולהתמדת בריאותם של בני ישראל, העניים דומעות וכל ראש לחלי מריבוי האסונות ה"י
בשעה זו לא מצאו להם קלגסי המשטרה בירושלים עיה"ק זולת הגברת הפחד והאימה בצעדים אנטישמיים מובהקים הלקוחים ממאורעות וזמנים אפלים בהיסטוריה היהודית".

לדבריהם: "פלוגות שלמות של קלגסים לבושים בכלי מלחמה הגיעו אל השכונות החרדיות החל מליל שבת קודש ובמשך כל יום השבת בוקר צהריים וערב, וכאילו להשליט סדר למען בריאות ושלום הציבור החלו במסע אכזרי נגד עולל ויונק זקן ואיש שיבה, הרסו ולא חמלו מכל אשר נקלע לידיהם, ובחמת זעם בלתי מוסברת ומובנת לשכל האנושי הכו ופצעו ללא הבחנה בין ימין ושמאל".

"הביטו וראו היש מכאוב כמכאובי", הוסיפו הרבנים: "באיזה שכונה צפופה כזאת בעולם משליכים רימוני הלם בכמויות, כמה עוללים ויונקים ואף בוגרים ישאו אתם צלקת נפשית מאימת מוות מחמת ההפצצות האלו? האם לא די במצב העולמי ובחרדה הכללית הפרטית והציבורית, שזקוקה משטרת ישראל להחריפה ולהעצימה?, ההתפרצות האלימה לא הטיבה את המצב אלא אף החריפה אותה עשרות מונים".

"היהדות החרדית ותושבי השכונות החרדיות בירושלים מרגישים כי הותר דמם ולא נוכל להחריש אנו תפלה שירא ה' בענינינו הכללי והפרטי, ירפא לחולי עמו הנדכה והבריאים יתמידו בבריאותם, ישלח לנו משיחו הולך תמים ומתוך צרה ימציאינו פדות ורווחה ועוד השתא נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר המזבח לרצון בהר הקודש בירושלים כי תעביר משלת זדון מן הארץ וירום קרן משיחו ועמו בב"א".