אאא

מכתב שכתב אמש (מוצ"ש) הגאון רבי שמואל משה קרמר, מרבני חסידות ברסלב, חושף כיצד ניצלו את מצבו הבריאותי כדי להחתימו על איסור כביכול לקיים את הנחיות משרד הבריאות בעקבות התפשטות הקורונה.

לפני מספר ימים התפרסם בכל ריכוזי ברסלב ובקרב חוגי 'העדה החרדית' מכתב תחת הכותרת "דעת תורה", בו נכתב בין היתר: "השלטונות גמרו אומר וגזרו לבטל תשב"ר, תלמוד תורה דרבים, תפילה בציבור וטהרת גברא, רח"ל, ואנו מתריעים: אל תביאו לידי כך שיהא צריך לקיים מצוות במחתרת, כבתקופת האינקוויזיציא בספרד והקומוניסטים ברוסיא, כי ישראל קדושים לא יוותרו מתורתינו הקדושה כמלוא נימה".

על מכתב זה, התנוססה גם חתימתו של הגרש"מ קרמר, מזקני וחשובי הרבים של הזרם המרכזי בחסידות ברסלב, מה שעורר פליאה בקרב רבים שהכירו אותו במשך עשרות שנים.

אלא שאמש כאמור פרסם הרב הבהרה, החושפת כיצד עסקנים קיצונים ניצלו את מצבו הבריאותי באופן מחפיר, כדי להסתיר ממנו מידע בסיסי ולהצליח 'להוציא' ממנו חתימה המתאימה לדעתם.

 הרב קרמר מותקף בידי צעירים פוחזים. ארכיון (מצלמת אבטחה)

וכך כותב הגרש"מ קרמר, תחת הכותרת 'הבהרה ותיקון': "בדבר חתימתי על קול קורא בענין התקבצות לתורה ותפילה בציבור בימים אלו, שזהירות יתרה נדרשת בהם, הנני למסור בזאת הודעה, כי שגגה יצאה מתחת ידי: התברר לי עתה על ידי אנשים נאמנים, יראי השם מרבים, שבאמת כמעט ואין אפשרות להיזהר ולהישמר בעת התקבצות יחד".

"עוד זאת הוברר לי, שכבר דנו בדבר רבנים וגדולי הדור והורו את שהורו, ואמנם ידיעה זו נבצרה ממני בעת החתימה, עקב היותי סגור ומסוגר בין כתלי ביתי זה יותר משבועיים ימים מבלי לצאת אפילו לתפילה".

בשלב זה מביע הרב קרמר את דעתו האמיתית: "אשר על כן, הנני מודיע בשער בת רבים, כי אני מסלק ידי מחתימתי הנ"ל, והנני בתחינה ובקשה שאף אחד לא יעסוק ולא יוציא ח"ו שום דין והוראה מחתימתי הנ"ל, באשר הדברים נוגעים לדיני נפשות ממש, כאשר תצילנה אוזן משמוע מן המתחולל בארצות הגולה ובארץ רחמנא ליצלן רחמנא לישזבן, ואין צריך לדידי ולדכוותיה להורות כי חובה פשוטה היא על כל איש ירא ושלם לנקוט בימים טרופים אלה בכל דיני הזהירות, ואף להחמיר עליהם כהנה וכהנה, וח"ו לא לזלזל בשום הוראה מהוראות גדולי ישראל ואני אלין משוגתי".

מכתב ההבהרה של הרב
מכתב ההבהרה של הרב
הגדלה

"ויהי רצון מלפני אבינו אב הרחמן, מלך ממית ומחיה מצמיח ישועה, שיתקיים בנו מקרא מלא שדיבר הכותב בגאולת מצרים 'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר ועבר ה' לנגוף את מצרים וראה את הדם... ולא יתן המשחית לבוא אל ביתכם לנגוף', ונחזה עין בעין בקיום ההבטחה בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל ו'כימי צאתכם מארץ מצרים אראנו נפלאות' מתוך רחמים וחסדים גלויים במקרה דידן. המיצר בצערן של ישראל", חותם הגאון רבי שמואל משה קרמר את מכתב ההבהרה המדהים.

אחד מתלמידיו מסכם, בשיחה ל'כיכר השבת': "אין לי מילים לתאר את גודל העוול, בניצול גילו ומצבו של רבנו, כדי לסלף דעת תורה בענייני פיקוח נפש".

"לפחות מוטב ילמדו מזה כולם, כמה יש לבדוק ולדקדק בנכונות מכתביהם של צדיקי הדור שליט"א", מסיים התלמיד בכאב ובתקווה.

המכתב שהחתימה עליו הוצאה במרמה
המכתב שהחתימה עליו הוצאה במרמה