אאא

ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, השמיע בפני תלמידיו ביקורת נוקבת על ההתנהלות בימי מגיפת ה'קורונה' ואמר כי "אילו היינו יודעים זאת היטב מראש, היינו נמנעים מהרבה עוגמת נפש, חילול השם ודיבורים מיותרים".

בסוף השבוע נשא ראש הישיבה משא מיוחד, בשידור חי בווידאו, בפני אלפי תלמידיו מהארץ ומהעולם, במהלכו התבטא הגרב"מ בכאב: "אנשים נמצאים על ערש דווי, אנשים חולים, בשורות איוב מכל מקום בעולם. עכשיו הוא הזמן לעבוד על מידה, שבהתאם להצלחה שלנו, לעמוד על מידת הביטחון. בוטחים בטוב של הקב"ה. בוטחים שנוכל כולנו לשבת יחדיו בליל הסדר ולספר איך יצאנו ממצרים ומבני אדם משועבדים יצאנו לאור גדול".

"אני רוצה להדגיש", אמר ראש הישיבה, "צריכים להיות בטוח לא אחרי שזה קורה, אלא עוד שמשוועים להצלה. לעשות מאמצים מרובים ולראות כבר עכשיו איך הקב"ה מושיע אותנו".

"מה החזיק אותנו? מה קיים אותנו?", המשיך ראש הישיבה, "מה שקיים אותנו, שזכרנו שהקב"ה שומר את הבטחתו. זאת אומרת, זהו מעגל הקב"ה מבטיח - הקב"ה מקיים, הקב"ה משמר".

בדבריו מתח ראש הישיבה ביקורת על ההתנהלות סביב המגיפה וההנחיות והתבטא: "מלבד החובה להתחזק בשקיעות בלימוד התורה, צריך לדעת כי חובה קדושה לקיים כל מה שנוגע לבריאות, שכן התורה עצמה דורשת מאיתנו 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'.

"ולכן הורו כבר מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א על חובת השמירה באופן קפדני. אילו היינו יודעים זאת היטב מראש, היינו נמנעים מהרבה עוגמת נפש, חילול השם ודיבורים מיותרים, שכן מעולם לא עלה על דעתו של איש להקל ראש בעניין שמירה על הבריאות. שהרי התורה שהיא המגנה ומצלא היא עצמה זו שמצווה אותנו על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".