אאא

לאור מגיפת ה'קורונה' המשתוללת בכל העולם ובשל התפשטות הנגיף הקטלני בישראל, זה ימים ארוכים שמרבית החנויות סגורות וההיערכות לחג הפסח נעשית מתוך הסגר והעוצר..

הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר 'המועצת' ורבה של שכונת רמת אלחנן, נשאל - כיצד ניתן לקיים את המצווה לשמח את האישה בחג, כאשר לא ניתן לקנות לה תכשיט או בגד.

"בזמננו שלקינו בנגיף קשה ה' ירחם והחנויות סגורות", נשאל הרב, "ואי אפשר לקיים את המצוה של אשה בעלה משמחה, על ידי קניית תכשיט או בגד לאשה לחג, נשאלת השאלה איך יקיים המצוה של 'ושמח את אשתו' בחג?".

השואל הוסיף ושאל: "ואולי אפשר לקיים מצוה זו, על ידי שיתן לה כסף שתקנה בגד אחרי החג, ואולי מועיל מחילה של האשה על כך?".

הרב זילברשטיין השיב ואמר כי "בזמנים טרופים אלו, שהחנויות סגורות, יתן לה כסף עבור בגד או תכשיט, ויוסיף לה גם קצת ממה שרגיל לתת כל שנה, כדי לשמחה ביותר, ויוצא בזה".

בנוסף, נשאל הרב זילברשטיין כי "רבים חוששים, מאד והולכים עם מסיכה, האם מותר לכהן לישא כפיו עם מסיכה? והאם מותר להתפלל שמונה עשרה עם מסיכה?".

"אם יש שם עשרה שיוכלו לשמע גם אם המסיכה, יכול לברך ברכת כהנים עם המסיכה. בזמנינו מותר להתפלל שמונה עשרה עם מסכה".

יצויין כי תשובתו של הרב ניתנה עוד לפני שנאסרו המניינים ונסגרו בתי הכנסת וניתנה ההוראה שכל אחד יתפלל יחיד בביתו.