אאא

הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, ראש בית ההוראה ורב קהילת 'אבי עזרי' - מרכז פתח תקווה, הוציא היום (רביעי) ערב חג הפסח, פסק הלכה לגבי נושאים שונים של חג הפסח בצל הקורונה.

בין היתר קבע כי אף שמנהגינו בליל פסח לומר בבית הכנסת הלל בברכה, אך המתפלל ביחידות אינו מברך על ההלל.

שאלה נוספת שעלתה, נוגעת לגבי תחילת אמירת 'מוריד הטל'. בשנה רגילה, מתחילים בתפילת מוסף של החג הראשון, לאחר שהחזן מכריז בבית הכנסת.

כאשר אדם מתפלל ביחידות בשנה רגילה, אם הוא מתפלל אחרי זמן התפילה בבית הכנסת, גם הוא מתחיל באמירת מוריד הטל במוסף. אך כיצד ינהגו השנה שכולם מתפללים ביחידות?

הרב קוק פסק כי "המתפללים תפילת יום טוב ביחידות יתחילו לומר מוריד הטל רק במנחה".