אאא

סדרת שיעורים קצרים על ספר יהושע בהם תוכלו לרכוש בקלות, בקיאות בסיסית בספר יהושע ובנושאים המרכזיים שבו. השיעור מועבר בצורה קולחת ובהירה מפיו של רב בית הכנסת בטלביה, הרב נחמיה שטיינברגר

בשיעור השישי בסדרה יעסוק הרב שטיינברגר בבפרק ו', שבספר יהושע וידבר על כיבוש יריחו.

כאשר סוף סוף ההבטחה מתחילה להתממש. עם ישראל כובש את העיר הראשונה בארץ המובטחת. כיבוש יריחו בדרך נס מלווה בציוויים מיוחדים ובקללה קשה.