אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ל"ט

 ההסבר הקצר לפרק ל"ט

 

  • ההסבר המורחב לפרק ל"ט:

 

פרק מ'

 ההסבר הקצר לפרק מ'

 

  • ההסבר המורחב לפרק מ':

לפינות הקודמות >>