אאא

מדו"ח מבקר המדינה שמתפרסם היום (שני) עולה, כי משרד השיכון לא נותן מענה לחרדים הזכאים לדירות מ'הדיור הציבורי', וממחיש זאת באמצעות הנעשה במודיעין עילית.

מתניהו אנגלמן, המבקר, כותב בפתח הדו"ח כי משרד השיכון אינו רוכש דירות ביישובים שבהם אין דירות ציבוריות, לרבות בערים שהמדד החברתי-כלכלי שלהן נמוך, כגון העיר החרדית שבבנימין.

לדברי המבקר, בכך נמנעת מאוכלוסייה נזקקת ביישובים האלה האפשרות לממש את זכאותם לדיור ציבורי בעיר מגוריהם.

המבקר מציין, כי לזכאים המתגוררים במודיעין עילית, "המאופיינת באוכלוסייה חרדית", המשרד מציע דירה ציבורית ב...לוד.

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה עוד, כי "משרד הבינוי אינו מרכז נתונים על תושבים שוויתרו על האפשרות לעבור להתגורר בדיור ציבורי ביישוב אחר ובחרו להישאר להתגורר ביישוב מגוריהם, שבו אין דירות ציבוריות, ולקבל סיוע כספי לשכירת דירה בשוק החופשי".

בשלב זה ממליץ המבקר למשרד השיכון "לבחון את האפשרות לתת לכל זכאי המתגורר ביישובים שבהם אין דירה ציבורית, ובפרט ביישובים המדורגים באשכול חברתי-כלכלי נמוך בהם מתגוררות אוכלוסיות בני מיעוטים וחרדים, את אותן הזכויות הניתנות לאלה המתגוררים ביישובים שבהם יש דיור ציבורי, כלומר הזכות להמשיך להתגורר ביישוב מגוריו, שבו נמצאות רשתות התמיכה והסיוע שלו, בהתאם לתפיסה שעומדת בבסיס נוהל המשרד".

"לשם כך יהיה על המשרד לרכוש דירות ציבוריות גם ביישובים שבהם מתגוררים זכאים שכיום אין ביישובם דיור ציבורי. בד בבד מוצע כי המשרד יבחן מתן פתרונות מיידיים לאותם זכאים באופן שיצמצם את הפגיעה בהם, וזאת עד מתן פתרון מלא, למשל בדרך של סיוע מוגדל בשכר הדירה עד שתוצע להם דירה מתאימה ביישוב מגוריהם".

בסיכום הדו"ח כותב המבקר: "הביקורת העלתה כי בכל הנוגע למלאי הדירות, מאז הופסקה עבודת הצוות הבין-משרדי שמינתה הממשלה לצורך גיבוש תוכנית פעולה להגדלתו בשנת 2018 ,לא התקיימה עבודת מטה בעניין, ועל אף פעולות שונות שנקטה הממשלה להגדלת המלאי, תוספת הדירות הצפויה בגינן למלאי בשנים הקרובות זעומה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"נוסף על כך, משרד הבינוי רכש דירות ציבוריות רק ביישובים שבהם כבר קיימות דירות כאלה מסיבות היסטוריות שאינן רלוונטיות עוד, ועל כן התושבים ביישובים שבהם לא היו קיימות דירות ציבוריות נאלצו לוותר על זכותם להתגורר בדירה ציבורית ביישוב מגוריהם.

"הדבר רלוונטי בפרט לאוכלוסיות בני המיעוטים והחרדים המתגוררות ביישובים המדורגים באשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים".

משרד הבינוי מסר בתשובתו למבקר המדינה, כי הוא מקבל את הערת הביקורת לעניין רכש הדירות, וכי "עם הרכבת הממשלה הבאה וסיום תכנית הרכש הנוכחית, יובאו בפני השר/ה הנכנסים המלצות לרכש דירות גם ביישובים בהם לא קיימות כיום דירות דיור ציבורי, אך קיים פוטנציאל ביקושים".

"אנו פועלים לכך שפרויקטים של 'מחיר למשתכן' שיוקמו ביישובים שאין בהם דירות ציבוריות ושיש בהם זכאים פוטנציאליים, יכללו דירות ציבוריות", הוסיף משר השיכון.