אאא
האדמו"ר מתולדות משה, שלח בימים האחרונים מכתב חיזוק יוצא דופן לילדים היתומים לבית משפחת פרוש שאיבדו את הוריהם לאחר שנפטרו בשבועות האחרונים כתוצאה מנגיף הקורונה הקטלני.
 
בדבריו כותב הרבי, כי הוא מקווה מאד שיהיה להם את הכוח להתחזק ולנהוג בדרך הנכונה ובדרכי ההורים ז"ל בתורה ובמצוות ובעשיית מעשים טובים, וע"י כך ההורים ישמחו מאד כפי שכבר מבואר בזוהר הקדוש שכאשר הילדים ממשיכים את דרכי הוריהם בתורה ובמצוות, הם מלבישים להורים המביטים מלמעלה כתרים לראשיהם, דבר שמכבד אותם מאד.
 
עוד מוסיף הרבי וכותב, כי אין ספק שבידיו של הקב"ה, אביהם של יתומים לשמש עבורם כאבא וכאמא, ושבעזרתו יוכלו הילדים להשלים את החסר הגדול שנוצר. "ליבי ליבי על חלליהם, ומה מאוד דואב וכואב ליבנו על האבדות הגדולות אשר נאבדו מעמנו, ואין בפי די מילים לנחם אתכם, אלא לומר כי צרת רבים היא חצי נחמה", כותב הרבי.
 
לסיום מבקש הרבי מהציבור, "עלינו להתחזק בכל כוחנו לבל ניפול לזרועות הייאוש והחידלון, ולא להתפעל מן המחשבות הרעות העולים בנו שכל מטרתם להטריף את דעתנו להעבירנו מדעת קוננו חלילה וחס, ומצווה עלינו להתעורר באמונה בהקב"ה ולבקש רחמים ותחנונים על גאולתנו ופדות נפשנו, ושיחזק את נפשנו השבורה במהרה".