אאא

אחרי האישור הסופי, משרד העבודה והרווחה מפרסם היום (רביעי) את עיקרי המתווה לפתיחה הדרגתית של מעונות היום והמשפחתונים (גילאי 0-3), בהתאם להנחיות והוראות משרד הבריאות.

המתווה כולל עקרונות להפעלת מעונות היום והמשפחתונים, כמות הילדים המותרת בכל קבוצת גיל, כללי היגיינה לשמירת בריאותם של הפעוטות והצוות המטפל ודגשים פדגוגיים לחזרה לפעילות בימי שגרת הקורונה.

הפעילות במעונות היום תתקיים בכל ימות השבוע ותהיה בקבוצות קבועות של עד 17 ילדים בכל כיתה תוך הקפדה על ריחוק בין הקבוצות.

ככל שהביקוש למעון יעלה על ההיצע, ניתן יהיה לפתוח קבוצות ולנייד ילדים בין מסגרות בהתאם לגילאי הילדים ובהתאם לכמות הילדים המותרת בכל קבוצה ובכל מעון. כמו כן, תעדוף הילדים במסגרת ייעשה בהתאם לנוהל סדר קבלת ילדים למעון.

כללי היגיינה

באחריות כל מנהל מעון/משפחתון לדאוג לחיטוי המסגרת ולהכנתה בטרם ייכנסו הפעוטות, מדי יום, ותכלול את ניקוי הכיתות, המרחבים, השירותים, המסדרונות,

המעקות, הידיות וכל מתקן, משטח, משחק, ספר או אביזר שהילדים נוהגים לגעת בהם בשגרת הפעילות.

בסוף כל יום, יתבצע חיטוי יסודי של כלל הכיתות והמרחבים המיועדים לקליטת ילדים.

על הצוות ועל הילדים להקפיד על רחיצה תכופה ויסודית של הידיים בסבון, תוך הקפדה יתרה, לפני ואחרי מגע פיזי עם ילד, לפני ואחרי האכלה, לפני ואחרי שימוש בשירותים/החתלה, ולפני החזרה למרחב הציבורי.

לפני כל ארוחה יש להקפיד על רחצת ידיים בסבון, הן של הצוות והן של הילדים. יש להקפיד, ככל הניתן, על שמירת מרחק בין הילדים ולמנוע העברת מאכלים וכלים.

אספקת המזון תיעשה כבשגרה תוך הקפדה יתרה על הנחיות משרד הבריאות; המבשל/ת יובילו את עגלת המזון עד פתח הכיתות. נאמן הבריאות יכניס את האוכל לשטח הכיתה ויוציאה מיד בסיום הארוחות.

בעת מגע עם הפרשות גוף יש להשתמש בכפפות, לזרוק את הכפפות לאחר השימוש ולרחוץ ידיים במים ובסבון – הצוות והילד כאחד.

לגבי המשחקים במעון – תיעשה הגדרה מראש של ערכות המשחקים בנפרד לכל קבוצה. משחקים שאינם ניתנים לחיטוי – יוצאו משימוש.

באחריות נאמני הבריאות בכיתות – להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה אישית לאורך כל היום של כלל הנוכחים במעון ולוודא ניקוי מרחבי הגן במהלך היום כולל ניקוי תכוף של חדרי השירותים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

באחריות ההורים – לחתום על טופס הצהרת בריאות לגבי ילדיהם מדי יום, וכן אנשי הצוות יצהירו על בריאותם מדי יום לפני תחילת יום הפעילות.

ההורים יביאו את הילדים למסגרת ויאספו אותם בתום יום הפעילות,

בשעת קבלת הילדים יציב מנהל המעון איש צוות שיקפיד על חבישת מסכה במרחב הציבורי (למעט הפעוטות), ימנע התגודדות בפתח המעון ובשטחו ויקפיד על מרחק של 2 מטר.

כמו כן, איש הצוות בכניסה יוודא כי הכניסה נעשית בהתאם להורה נכנס והורה יוצא, ויעביר את הילד למטפלת הקבועה ללא שיהוי, יוודא כי הפעוט רוחץ ידיו בכניסה ויעבירו מיידית לקבוצה המטפלת בו.

ככלל, הורה או כל אדם אחר לא יורשו להיכנס לא יורשו להיכנס למבנה מעון היום, אלא במקרה חירום ובאישור מנהל המסגרת לגיל הרך.