אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק מ"ט

 ההסבר הקצר לפרק מ"ט

 

ההסבר המורחב לפרק מ"ט:

 

פרק נ'

 ההסבר הקצר לפרק נ'

 

ההסבר המורחב לפרק נ':

לפינות הקודמות >>