אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ס"א 

 ההסבר הקצר לפרק ס"א

 

  • ההסבר המורחב לפרק ס"א:     

 

פרק ס"ב 

 ההסבר הקצר לפרק ס"ב

 

  • ההסבר המורחב לפרק ס"ב: 

 

לפינות הקודמות >>