אאא

לאחר שבשבוע האחרון נפתח בית המדרש באופן מצומצם, חוזרים כעת בחסידות באבוב בארה"ב להתפלל בבית המדרש הגדול, ולראשונה מזה כחודשיים, גם בראשות האדמו"ר ובהתאם להנחיות קפדניות.

במודעה מיוחדת שהוציאו בחסידות לכלל החסידים נכתב, כי "בשבח והודאה הננו להודיע כי בשבת קודש פרשת במדבר נתפלל כולנו ברוב עם הדרת מלך יחד עם האדמו"ר בבית מדרשינו הגדול"

עוד נכתב, כי מאחר ועדיין צריכים להיזהר מאד, הן מצד חמירא סכנתא, והן מצד דינא דמלכותא, על כן אי אפשר שכולם יתפללו יחד באותו מקום, והוחלט על חלוקה של המתפללים לפי אותיות א' - ב', כאשר לתפילת ליל שבת יגיעו החסידים ששם המשפחה שלהם הוא מאות א' עד ה', ולתפילת שחרית יגיעו החסידים שמשתייכים לאותיות ו' - מ', ולתפילת מנחה וסעודה שלישית יורשו להגיע החסידים ששם המשפה שלהם מתחיל באותיות נ' - ת'.

עוד הוחלט לאסור את הגעת נשות החסידים, ובמקומם יתפללו בחורי החסידות בעזרת הנשים, וכל שאר המתפללים נקראים להתפלל בבית המדרש הישן, תוך שמירה על ההנחיות.

על החסידים שאינם חשים בטוב או אלו שגילם הוא למעלה מ-60, נאסר להגיע לתפילות, ובנוסף קראים החסידים לחבוש מסיכה בכניסה וביציאה מבית המדרש שינעל 20 דקות לאחר תחילת התפילה.

יצוין, כי בבאבוב נאלצו לסגור את בית המדרש לאחר חג הפורים בשל כך שאנשים רבים שנדבקו בנגיף שהו בבית המדרש של החסידות, ובתיעוד שפורסם ב'כיכר השבת' נראה צוות מיוחד שמחטא את בית המדרש, בנוסף לכך שהאדמו"ר עצמו שהה בבידוד לאחר שאחד מחסידיו שנדבק בנגיף שהה בקרבתו.

המודעה
המודעה
הגדלה