אאא

קיימת או נרדמת

צפה מעל או שוקעת נסתרת

גל אחרון או גל שני

היסוסים מול השלמה

נהירה מול זהירות

הצטופפות בהסכמה

ומסכה אחת שמכסה

שלא מגלה חיוך מפוחד

שלמי מהם נמצאת בחשש

ולאחר כלל לא קיימת

חופשי ומשוחרר

חרד בשמירה

ופתחו ובחלקן כקבוצות

אחרים לאחר שבועות

יבואו יתאספו יתנו מעצמם וילכו

חיכו כפי שאמרו

שבועיים מהיום ההוא

ששלחו למעט ולחלק

תהיות כיצד יהיו

על מה יעברו

וכמה עוד בה ידבקו

והבורא גם אותה יענה

לך לה ולכל חפץ

בקרבו בקרבתו ישתתק

ויעצים ויתעצם ויתחזק

מראשיתה ועד אחריתה

כולה באחריותה

באחריותנו במאמרו

תנו עוד קצת ותהיו

אלו שממנה לא חששו

אלו שאותה ברכו

על היותה עבורם

מבט אליו

לבורא העולם

זה הגיע לא סתם כך ולא עזב

זה יעזוב וילך אם נאהב

ונדע וניקח ואליו

נייחל ונמשיך לא בשאנן נישאר

ובמתן שמגיע אליו נייחל

ותשובה אחת קטנה כגדולה

תאפשר נתינה ופתיחה

הכלה מול השתובבות

ותלך כלא הייתה

 

לקריאת הטור הקודם