אאא

פרסום ראשון: ישיבת פוניבז', בראשות ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, חוזרת באופן רשמי להיכל הישיבה בהיכל אוהל קדושים, זאת לאחר למעלה מחודשיים שהישיבה הייתה סגורה.

לקראת חג השבועות ייפתח ההיכל לתפילות וסדרי לימוד לבני הישיבה. כל בתי המדרש והאולמות יסודרו בחלוקה למתחמים והשהות תוך שמירת כללי הזהירות.

עוד נכתב בבלנק הישיבה לקראת חזרתם של תלמידי הישיבה כי בחורים המעוניינים ניתן להגיע לישיבה ליום טוב שבועות ושבת הקרובה ולהתארח אצל בני משפחה כולל לינה וסעודות.

בישיבה החליטו בשלב זה שחדרי הפנימייה יהיו סגורים.

 הגרי"ג הסביר: למה יותר חרדים נפגעו מה'קורונה'? (צילום: שיא לייב)

בתקנון החדש נכתב כי חל איסור מוחלט וחשש סכנה להביא אוכל ולעורך סעודות יום טוב בכל מתחם הישיבה ואין בזה הוראת היתר בשום מקום או בניין בגבעת הישיבה.

בתוך כך, וכפי שדווח ב'כיכר השבת', בשעה הקרובה תתקיים שיחתו המסורתית של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי כהכנה לחג מתן תורה בחדר השיעור כללי של הישיבה.