אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק פ"ג 

 ההסבר הקצר לפרק פ"ג

 

  • ההסבר המורחב לפרק פ"ג: 

 

פרק פ"ד 

 ההסבר הקצר לפרק פ"ד
  • ההסבר המורחב לפרק פ"ד: 

לפינות הקודמות >>