אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק צ"ג 

 ההסבר הקצר לפרק צ"ג

 

  • ההסבר המורחב לפרק צ"ג: 

 

פרק צ"ד 

 ההסבר הקצר לפרק צ"ד

 

  • ההסבר המורחב לפרק צ"ד: 

 

לפינות הקודמות >>