אאא

שנה שתמה לא שלימה

שנה של סוף של רצון לסגירה

בה שליש לא נכח ומרחוק למד

ובגללה כי כפתה עצמה

נהייתה ברגע אחד

כעורה מבלבלת נגועה מאפשרת

מצד בחירה מצד עשיה

והשנה של לימוד לא שלימה

וגם בזה מגיעה המחלוקת

על עוד של סיומת

כרגיל או עוד קצת

שמהם למדו בתקשוב רחב

ויש אלו שכלל לא נכחו

וכיצד עליהם הציונים יינתנו

הסכמה טרם ניתנה

הוויכוח קיים ועודנו

ובגללה אותה הארורה

שמגעת שנוגעת ומשגעת

כל פרט וכלל

בכל נשימה ומבט

יגיעו להסכמה כי חובה

וזו תסתיים השנה

ואלו מנגד שלא מסכימים הארכה

ומה ערך ללימוד שהיה

כאוס רצון ואי השלמה

מה יהיה ומה נהיה

אם נחכים לה לא נאפשר

להיות חלק מחיינו יותר

ואין זה בידינו כי אם באחר

שאליו נמשיך להתפלל

שייתן החלטה שישים הסכמה

בלב בנפש שאף מהם לא ייגמר

לא בטוב כי אם בשילוב

של אחווה ואהבה

של אחדות ואחת נשימה

חזקה כזו שאיש לא ירגיש

שאינה כאן עוד

ונעלמה באין חיש

ומעט נדע איך תסתיים

שנה של לימוד ועשיה

מתוך ידיעה נכונה

גם זאת הוא מלמעלה ישים המחשבה

שאף אחד ממנה לא יפגע

אחד יחיד ומאחד

קל נא הושיעה נא

 

לקריאת הטור הקודם