אאא

בעמק יזרעאל, מול הר תבור המרהיב, בנוי "בית לבן" עתיק ואפוף סודות עלומים. מרתקת במיוחד ההיסטוריה של המבנה, ומענין עוד יותר שמרא דארעא דישראל הגרי"ח זוננפלד זי"ע, ציווה על בוניו לומר את הפרקים שדוד המלך אמר כשחפר את יסודות בית המקדש [!].

את אדמות קיבוץ "מחנה ישראל" שבעמק יזרעאל רכשה 'אגודת ישראל' לאחר שבכנסיה הגדולה בוינה בשנת תרפ"ג (1923) הוחלט לקדם במהירות את "מצות ישוב ארץ ישראל" ולהקים קיבוצים חרדים על טהרת הקודש.

 (צילום: שלמה סגל)
(צילום: שלמה סגל)

ואכן בשנת תרפ"ה (1925) נרכשו אדמות "מחנה ישראל" ע"י 'אגודת ישראל' (ויש טוענים 'פועלי אגודת ישראל') לאחר מאבק בינה, לבין 'קרן קיימת לישראל' על רכישת הקרקע.בהתפעלות רבה כתב הסופר יהודה רדלר בעיתון 'דבר', לאחר ביקור במקום בחודש אלול, על האיכרים החסידים שמשננים בשדות מדרש רבה ומדרש תנחומא וטובלים במקווה ויש להם שורשים בארץ ישראל של אלפי שנים.

בחודש חשון תרפ"ו (1925) נערכה במקום חנוכת אבן הפינה למקווה ותלמוד תורה והגיע למקום הגרי"ח זוננפלד ואיש אמונו ר' משה בלוי. כמה ימים אח"כ ביקר במקום גה"צ רבי משה בצלאל אלתר מגור מלווה ביו"ר ועד אגודת ישראל העולמי דוקטור יצחק ברויאר.

גם הרבנים הראשיים לארץ ישראל: הראי"ה קוק והראשל"צ הרב יעקב אלישר ביקרו במקום. ייחודי ביותר היה הרב קוק שהתנדב לשמור שלוש שעות באחד הלילות מחמת סכנת הערבים שלא ראו בעין יפה את חזרת עם ישראל לארצו.

ר' משה בלוי, איש אמונו של הגרי"ח זוננפלד מספר בספרו "עמודא דנהורא" עדות מיוחדת במינה על אהבתו של הגרי"ח זוננפלד להקמת המושב, ובעת ביקורו במקום הוא התרגש ביותר ממראה עיניו וכך כתב הרב בלוי:

"... עיניו המאירות הבריקו שבעתיים למראה יהודים חרדים האוחזים באת ובמעדר וחורשים אדמת הקודש. הרב זצ"ל ניגש אל אחד החורשים הוציא את המחרשה מידיו וניהל בעצמו את צמד הבקר משך של כמה מטרים. ניגש גם אל הבאר ומילא כמה כדי מים ושפתיו מלמלו 'וּשְׁאַבְתֶּם מַיִם בְּשָׂשׂוֹן' ואחר כך פקד על כל הנוכחים לשאוב ולומר בשעת מעשה את ט"ו הפרקים של שיר המעלות שאמר דוד המלך בשעה שהעלה את השיתין" (בעת שכרה את יסודות בית המקדש).

סיפור מפליא זה - של דרישתו של הגרי"ח זוננפלד מחופרי באר מים במושבה החקלאית שיאמרו את אותם פרקים של דוד המלך כשחפר את היסודות של בית המקדש - ממבט ראשון נראה תמוה ביותר!

יש לזכור שהגרי"ח זוננפלד הינו המייסד הנערץ של 'העדה החרדית' וכיהן כגאב"ד הראשון של 'העדה', זהו אותה "עדה חרדית" שכ"ק אדמו"ר מסאטמר ה"ויואל משה" זי"ע הנהיג בשנים מאוחרות יותר, אותו אדמו"ר שידועה דעתו השלילית בדבר הפרחת החקלאות בארץ ישראל, ויצא אף נגד יוזמתו של גדול מתנגדי התנועה הציונית - הגאון רבי עקיבה יוסף שלזינגר שטען שכל מטרתם היא עקירת הדת - להקים מושבות חקלאיות, ה'ויואל משה' כותב על יוזמה זו: "טעות גדול ונורא".

ר' משה פרוש ור' יוסף לוי חגיז רוכשים את אדמת ''מחנה ישראל''  (ללא קרדיט)
ר' משה פרוש ור' יוסף לוי חגיז רוכשים את אדמת "מחנה ישראל" (ללא קרדיט)

כמו כן ידועה סברתו של האדמו"ר מסאטמר שבימינו אין כלל מצוות ישוב ארץ ישראל [!] (הובא בספר 'ויואל משה' מאמר "ישוב ארץ ישראל" אות קח), ולכן קשה מאד לדמיין שקודמו בתפקיד גאב"ד 'העדה החרדית' - הגרי"ח זוננפלד, ישווה הקמת מושבה חקלאית להקמת יסודות בית המקדש, לא יאומן כי יסופר!

במחשבה שנייה, נראה שסברתו של הגרי"ח זוננפלד שיש דמיון רוחני בין חפירת באר מים לחפירות יסודות בית המקדש נובעת כיון שיש סיוע במושבה החדשה בהפרחת השממה של ארץ ישראל, וכל הקמתה של מושבה חקלאית היא כדי לקיים את מצוות התליות בארץ ישראל מה שנמנע מעם ישראל בגלות - וא"כ הרי ברור שזה נכון! כי לפי הגרי"ח זוננפלד קיום של תרי"ג מצוות הוא היסודות של בית המקדש!

אומנם, יש לחקור, האם ספר "עמודא דנהורא" אמין, כי אם לכאורה יש הבדל כה מהותי בין סברתו של הגרי"ח זוננפלד, לכ"ק אדמו"ר מסאטמר ה"ויואל משה" זי"ע, האם יתכן שיש פה "תלמיד טועה שזייף את דברי הגרי"ח זוננפלד"?!

לכן, פניתי לידידי ר' יואליש קרויס איש 'העדה החרדית' ושאלתי אותו האם ספר "עמודא דנהורא" מוסמך להעיד עדות זו? ואכן נענה לי יואליש ואמר לי שספר "עמודא דנהורא" הינו אמין.

למרות עדותו של ר' יואליש קרויס, פניתי ושאלתי ידיד נוסף שקשור לפלג ה'נטורי קרתא' ושאלתיו בדבר אמינותו של ספר "עמודא דנהורא" שמצטט את ההשוואה בין דוד המלך כשחפר את יסודות בית המקדש, לחפירת באר מים במושבה חקלאית בארץ ישראל לפני בוא משיח ע"ג ענן משמים?!

והלה נענה ואמר לי: "ספר "עמודא דנהורא" שכתב ר' משה בלוי, אין הוא נאמן כיון ששמועה רווחת מצאצאי אחיו הרב עמרם בלוי ראש נטורי קרתא שאין הספר שכתב אחיו אמין [!]".

במקרה אמש, לפני שליחת הכתבה לעורך, נתקלתי בספר "משנת רבי עמרם", שנכתב מילה במילה בעקבות ראיון עם הרב עמרם בלוי, ובו מעיד רבי עמרם שהספר שכתב אחיו רבי משה, הינו אמין!, וכך העיד רבי עמרם: "הוא [רבי משה בלוי] הוציא ספר 'עמודא דנהורא' על רבי חיים ז"ל. כמובן טוב כתב על ר' חיים, הלא הוא הכיר את רבי חיים ז"ל".

לקרוא ולא להאמין! את דעתו של מורם ורבם ר' עמרם בלוי הם מסלפים?!

א"כ לאחר שהוכח שרבי עמרם בלוי מעיד ומאשר על אמינות הספר בו מובא הסיפור על ההשוואה של חפירת באר המים לחפירת יסודות בית המקדש, ניתן להעריך שלא רק הגרי"ח זוננפלד חלק בענין עם האדמו"ר מסאטמר, אלא גם רבי עמרם בלוי, שלמרות מלחמתו בתנועה הציונית, לא עזב לרגע את מצוות ישוב ארץ ישראל (בהמשך בע"ה נביא סדרה מרתקת על המושבות החקלאיות שהפריח ובנה רבי עמרם בלוי).

• • •

נספר קמעא את סיפורו של "מחנה ישראל". בשנת תרצ"ד (1934) קיבל המקום חיזוק מקבוצת חסידי גור שטענו שהם רוצים  להקים "ישוב חרדי שיהיו בו גם יהודים טובים וגם אכרים טובים".

 (צילום: שלמה סגל)
(צילום: שלמה סגל)

בשנת תרצ"ח – שנת שמיטה, הישוב ננטש בשל כך שעל אף שהובטח למתיישבים שיתמכו בהם בתקציב על מנת שיוכלו לשמור שמיטה, למעשה לא קוימה הבטחה זו ולא שולם להם מאום, ולכן חלקם הסתמכו על היתרים שונים ויצאו לחרוש. או אז מסופר שהרב יצחק ברואיר, מנהיג אגודת ישראל הגיע למקום וניסה לעצור בגופו את החריש כדי למנוע את חילול קדושת ארץ ישראל.

למעשה החזון איש התערב והתיר באופן מסוים לחרוש, אולם למרות הכל הישוב לא צלח.

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]