אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק צ"ה 

 ההסבר הקצר לפרק צ"ה

 

  • ההסבר המורחב לפרק צ"ה: 

 

פרק צ"ו 

 ההסבר הקצר לפרק צ"ו

 

  • ההסבר המורחב לפרק צ"ו: 

 

לפינות הקודמות >>