אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק צ"ז

 ההסבר הקצר לפרק צ"ז

 

  • ההסבר המורחב לפרק צ"ז: 

 

פרק צ"ח 

 ההסבר הקצר לפרק צ"ח

 

  • ההסבר המורחב לפרק צ"ח: 

 

לפינות הקודמות >>