אאא

הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט''א שקיבל את כח הברכה מאביו מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל מדבר במעלת סדר 'התרת קללות' שיערך על ידו הלילה בציון רבי יונתן בן עוזיאל שבעמוקה; "לפעמים אנשים מוציאים מהפה דברים ולא יודעים כמה זה יכול להזיק, אבא היה עורך את סדר ההתרת קללות בבית מדרשו מידי שבוע"

המעמד יתקיים תוך שעות ספורות - כנסו למסירת שמות>>