אאא

האדמו"ר מסטריקוב ערך השבוע את שולחנו לרגל הילולת סבו הרה"ק רבי דוב בעריש מביאלה זיע"א, ובמהלך עריכת השולחן התרגשו החסידים כשאחד מחסידיו של הרבי שלף לפתע ספר עתיק ביותר ששימש את בעל ההילולא בחייו ונקנה לאחרונה מסוחר עתיקות מפורסם.

הספר הנדיר הוא ספר 'תוקפו כהן' של בעל הש''ך שהודפס בשנת תק''ע, על גבי הספר מופיע חתימתם של הרה''ק רבי בעריש מביאלא זיע''א ובנו ממשיך דרכו הרה''ק רבי אלימלך מנחם מענדל מסטריקוב זיע''א.

הרבי עיין בספר במשך זמן ממושך והתרגשות גדולה ניכרה בפניו בעת שעבר על דפי הספר הנדיר שעבר מיד ליד ונותר שלם.

לאחר מכן ערך הרבי מעמד 'לחיים' ונשא דברים בשבחו של בעל ההילולא.