אאא

לאחר השיחה ביום שישי בין האדמו"ר מסאטמר לבין המגשרים שמונו להשכין שלום בסכסוך הפנימי בקהילה בבני ברק, יוצאים חברי ה'וועד העליון' של החסידות במכתב ומסר של פיוס מיוחד.

במכתב המיוחד, שנשלח לחסידים, הם קוראים לציבור לסייע למגשרים בשליחותם להשכין שלום ושלווה בקהילה.

במכתב כותבים חברי הוועד. "היות אשר בס"ד זכינו שיום שבת קודש עבר בשלום בקרב קהילתינו הק', הודות לעזרתם של הני תרי שלוחי דרחמנא שנתמנו לתפקידם בברכת הקודש של האדמו"ר, ה"ה הרבני החסיד הנכבד מוה"ר זלמן לייב וואלדמאן הי"ו ואתו עמו מוה"ר מנחם גשייד הי"ו, ע"כ באנו בזה בקריאה ובקשה לכל חברי קהילתנו לעמוד לימינם ולבוא לעזרתם שיצליחו בשליחותם להשכין שלום ושלווה".

 המהומות בבית המדרש (באדיבות המצלם)

עוד מוסיפים חברי הוועד וכותבים כי "כל עניין הנוגע לבית המדרש, קטן כגדול יעשה אך ורק בתיאום מלא עם המגשרים, וכי אין להפיץ כתבי פלסתר זה כנגד זה, או שאר מעשים מגונים אשר מעכבים המטרה הנכונה של הבאת שלום ומנוחה במחננו".

המכתב של חברי ועד העליון
המכתב של חברי ועד העליון
הגדלה