אאא

בשבוע האחרון חגגו בישיבת מכנובקא בעלזא את שמחת השבע ברכות לבת מנכ"ל המוסדות הרה"ח ר' צבי אייזנברג.

השמחה התקיימה בראשות האדמו"ר, ובהשתתפות הרב שלמה זלמן גרוסמן וראשי הישיבה שנשאו דברים בשבחו של המנכ"ל, כשלאחר מכן ערך הרבי ריקוד של שמחה עם החתן והמחותנים.

לאחר מכן הורה הרבי לגבאי הרה"ח ר' ישראל מילר לשאת דברים בשבח החתן והמחותנים, ובדבריו הדגיש הגבאי את מעלתם של צוות הישיבה העומדים במשך כל השנה בראשות הישיבה ומשקיעים רבות בבחורי החסידות.