אאא

חודשיים לאחר פטירת ראש ישיבות בעלזא הגאון רבי שמואל רוזנגרטן זצ"ל, מונו בחסידות בעלזא שלשה ראשי ישיבות חדשים במקומו של ראש הישיבה הנערץ שנפטר לאחר שחלה.

ההכרזה על המינויים החדשים התקיימה במהלך עריכת ה'טיש' בליל שבת בחצר הקודש בעלזא בראשות האדמו"ר.

הגאון רבי אהרן דירנפלד, מונה לכהן כראש הישיבות לצעירים של החסידות; הגאון רבי אהרן רובינפלד, יכהן כראש ישיבת בעלזא בירושלים; והגאון רבי מאיר רוזנגרטן, בנו של ראש הישיבה המנוח, יכהן כראש ישיבת 'דובר שלום' בעיר אשדוד.

יצוין כי בערב שבת מיד עם כניסתו של האדמו"ר מבעלזא להיכל בית המדרש הגדול לתפילת מנחה, הכריז הגבאי הרב שמעון וואלף קליין, כי בפקודת הקודש כל מי שאינו חש בטוב ומרגיש חולשה כלשהי, או מי שחש בתסמינים, שלא ישהה בביהמ"ד וישוב לבית.

ההכרזה, הייתה בהמשך ל'קול קורא' שפורסם במהלך השבוע האחרון מטעם חברי הביד"צ מחזיקי הדת, שכתבו בין היתר, "באנו בזה להזהיר בחומרה רבה את כל אחד ואחד המרגיש בעצמו איזה תסמין של החולי המדבק ה' ישמרנו, שלא יצא מביתו כל עוד אינו בקו הבריאות בשלימות, וחס ושלום להסתובב בין אחרים, על מנת שלא לגרום חלילה נזק ביודעים ובלא יודעים".

עוד כותבים הדיינים כי "למותר להזהיר שלא לשלוח תלמידים ותלמידות בישיבות ובבתי החינוך כשיש איזה חשש חולי בבית, וכי למזהיר ולנזהר שלומים תן כמי הנהר".