אאא

כ-40% מחולי הקורונה בישראל המוגדרים על ידי משרד הבריאות כאילו שמצבם 'קשה', אינם חולים קשים לפי הגדרות ארגון הבריאות העולמי.

בחדשות 12 נחשף כי פרופסור עידית מטות, מנהלת מערך ההרדמה בבית החולים איכילוב, גילתה בימים האחרונים שהמספר האמתי של החולים קשה – נמוך משמעותית מהמספר המדווח.

היא הסבירה כי "בעוד שבגל הראשון חולים קשים נספרו ככאלה רק אם הם נזקקים לאמצעי עזר כלשהו נוסף על מסכת חמצן כדי לנשום - עכשיו ארגון הבריאות העולמי הודיע שיש לספור כחולים קשים גם את אלו שאינם עונים על אותם הקריטריונים אבל רמת החמצן שלהם בדם - היא מתחת לשיעור מסוים".

המשמעות כאמור היא, שהמספר של החולים הקשים בישראל נמוך באופן דרמטי מזה שמפורסם על ידי משרד הבריאות, ולפי ההערכות מדובר ב-40 אחוז.

כלומר: ישנם חולים רבים שאינם מוגדרים כחולים במצב קשה על ידי הרופאים בבתי החולים, אך לפי העדכונים היוצאים ממשרד הבריאות - מצבם קשה.

לפי העדכון האחרון של משרד הבריאות, יש בישראל 85 חולים במצב קשה - אך האם, וכטעת הרופאה הבכירה, מדובר בנתון שאינו עומד בקנה אחד עם הגדרות ארגון הבריאות העולמי?