אאא

לאחר שבועות רבים של התלבטות והחלטות ששונו ברגע האחרון הוחלט בחסידות ויז'ניץ כי האדמו"ר ישהה השנה ברמת הגולן, שם יעביר את זמנו במשך חודש אב הבעל"ט.

האדמו"ר ששוהה מידי שנה בעיירת הנופש 'חלדודנא', ישהה השנה לצורך מנוחה בכפר חיספין שברמת הגולן, זאת לאחר שמדיניות השמיים הסגורים במדינת ישראל נמשכת, מה שלא הותיר ברירה למקורבי הרבי, אלא למצוא מקום חלופי לאדמו"ר.

הרבי ישהה בשבת הקרובה בקרב חסידיו בבני ברק, ובאחד מהימים בשבוע שלאחר מכן יצא האדמו"ר למנוחה למשך חודש ימים, במהלכם לא יקבל את קהל חסידיו, והחלק מהימים ישהו עמו בני משפחתו.

יצוין, כי יתר האדמו"רים המתגוררים בישראל, הנופשים מידי שנה בעיירות הנופש ברחבי אירופה וארה"ב, צפויים ככה"נ אף הם להישאר בישראל, ולשהות למנוחה במקומות שונים ברחבי הארץ.