אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קי"ז  

 ההסבר הקצר לפרק קי"ז

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ז: 

 

פרק קי"ח

 ההסבר הקצר לפרק קי"ח

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ח:  

 

לפינות הקודמות >>