אאא

הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, מפרט במכתב מיוחד את ההנחיות ההלכתיות עבור חולי הקורונה, לקראת צום תשעה באב, שיחול בשבוע הבא.

בפתח מכתבו, מאחל הראש"ל "רפואה שלימה, הכל יעבור מהר, בשורות טובות".

בהמשך, הוא מפרט את ההלכות הנחוצות: "אם יש קשיי נשימה, כאבי שרירים או חום - כל זה לא לצום בתשעה באב".

הגר"י מדגיש כי "כדאי להחמיר לאכול לשיעורין" ומציין שוב כי זו "חומרא".

באשר לאכילת בשר בתשעת הימים, פוסק הראש"ל כי הדבר "מותר לכל החיוביים (כל הנשאים של הנגיף. י"כ) שצריכים להתגבר על המגיפה", ומוסיף כי "והמחמיר תבוא עליו ברכה", אך מדגיש: "אלא אם כן חולה - לא יחמיר".

באשר למקלחת, כותב הגר"י יוסף: "מקלחת, למה להתיר? אלא אם כן יש חום או מאושפז, ירחץ מים קרים" (מי שאין לו חום מותר לרחוץ רק במים קרים, אך מי שיש לו חום או מאושפז - מותר לו להתקלח גם במים חמים).

לסיום, מוסיף הראש"ל ומורה: "להחליף בגדים בשבת!", למרות תשעת הימים.