אאא

קוים לדמותו של צדיק המזוזות 

עשור חלף.

עשר שנים שלמות חלפו מאז שקעה השמש בערב שבת קודש ה' באב תש"ע ויחד איתה שמשו של הצדיק שהאיר לעמו במשך שמונים שנה.

לשליחת שמות לתפילה בציון, כנסו לכאן >>   

עשר שנים תמימות חלפו מאז אותו מוצאי שבת בה צעדו עד השעות הקטנות של הלילה עשרות אלפי יהודים בוכיים שהרגישו בניו של 'צדיק המזוזות', הצדיק שהיה משענתם היחידה בעת צער וכאב כמו גם בעתות שמחה ואושר. 

כבר הורגלנו בכך שהשנה הכל שונה, וגם עתה ערב ההילולא הגדולה, הלב נצבט מגעגוע, תלמידיו ומוקיריו אלפי אלפי יהודים הרגילים לשפוך את שיחם בכל עת מול 'המזוזה של הר-המנוחות', להזיל דמעה, לבקש, להתחנן לישועה בזכות הצדיק, עשרות אלפי המשתתפים הקבועים בהילולתו של צדיק המזוזות, יעשו זאת השנה מרחוק, אך דווקא השנה מוטלת עלינו החובה לזכור ולהזכיר ללמוד ןללמד לדורות הבאים מיהי אותה דמות מופלאה שזכינו כי תחיה בינינו.

הורתו ולידתו.

"חלמתי הלילה את הצדיק רבי דוד ומשה זצוק"ל" אמא –איטו הייתה נרגשת במיוחד כשסיפרה לבעלה על החלום המיוחד "הוא בישר לי כי בקרוב אלד בן וביקש שאקרא לו על שמו".

שמו של השד"ר מארץ הקודש שנפטר ונקבר באדמת מרוקו 'רבי דוד ומשה' היה שגור על פיהם של כל יוצאי צפון אפריקה אך במשפחת ביטון היה זה ממש חלק מהווי החיים, רבי מסעוד ואשתו אמא-איטו היו מחזיקים מהונם ומאונם את הציון הקדוש המהווה מקום עליה לרגל מכל העולם,

בי"ז בסיוון תר"ץ בכפר תאמסינט הפציע אורו של הצדיק, למשפחת ביטון נולד בן ויקרא שמו בישראל 'משה' על שם הצדיק שלימים הוא עתיד לפרסם את שמו בכל העולם.

לשליחת שמות לתפילה בציון, כנסו לכאן >>   

רבי מסעוד היה ידוע בכל אזור מגוריו כבעל חסד וכל אורח שהזדמן אל הכפר ולאחר מכן אל ווארזאזת מקום מגוריו ידע כי דלתו של רבי מסעוד פתוחה בפניו ככל שיחפוץ, ומטעמיה של אמא איטו ישביעו את רעבונו.

לא רק פשוטי העם מצאו את מקומם בביתו של רבי מסעוד, גדולי וצדיקי מרוקו היו בני בית אצל רבי מסעוד, הבבא סאלי ועוד רבים מבני משפחת אבוחצירא, כשהיו מגיעים לאזור היו מתארחים בביתו של רבי מסעוד, שכיבד אותם בכבוד מלכים כיאה לקדושי עליון אלו.

הקדושה והצניעות בשילוב מעשי החסד הבלתי נגמרים עליהם גדל, הם אלו שעיצבו את עולמו בתור ילד והיו השורש שלימים הצמיח פירי פירות מהם נהנים עד היום כלל ישראל.

משחר ילדותו ניכר היה להבחין כי לילד הצעיר ישנם כוחות אדירים, חיבור וכמיהה לכל דבר שבקדושה.    

ארץ ישראל.

חודשים ספורים לאחר נישואיו החליט הרב כי הוא מיצה את תפקידו בנכר "אני חפץ כי ילדי יוולדו בארץ הקודש" כך הסביר למשפחתו את ההחלטה לעלות לארץ ישראל.

הרב לא רק עלה בעצמו אלא סייע רבות ליהודים שרצו לעלות לארץ להגשים את חלומם.

לאחר העלייה לארץ התיישב הרב לתקופה קצרה בעיר צפת ולאחר מכן בקריית שמונה אך לבסוף קבע את מושבו בעיר באר-שבע.

מייד עם הגיעו לעיר החל בפעילות רוחנית עניפה בקרב אלפי העולים שגדשו את העיר הדרומית והחלו לזנוח את מסורת אבותיהם המפוארת, הרב פתח מסגרת של 'ישיבות ערב' ומימן מכספו רבנים שילמדו את בני הנוער.

החשיפה לחילוניות השולטת בארץ באותה תקופה הייתה בשיאה והרב היה מסתובב ברחבי העיר וזועק מנהמת לבו על השבת המתחללת ועל ביצור חומות הטהרה והקדושה, "כמה שאתה מרוויח בשבת אני אתן לך" היה הרב מתחייב לא פעם לנהגי מוניות שר"ל עבדו גם ביום השבת.

לשליחת שמות לתפילה בציון, כנסו לכאן >>   

כבר אז החל הקשר המיוחד של הרב למצוות המזוזה, והוא היה מממן מכיסו הפרטי מזוזות מהודרות לכאלו שידם לא השיגה לקנות מזוזה לביתם.

לפרנסתו היה הרב עוסק בצורפות בחנות אותה פתח בשם 'ירושלים של זהב', אבל לאחר מספר שנים החל להתפרסם ברחבי העיר כי ברכותיו של 'רבי משה הדתי' (כך היה נקרא הרב בפי ההמון העם בגלל חזותו הבולטת עם זקן ארוך ופאות) עושות פירות ואנשים החלו להגיע אל החנות מכל קצוות הארץ כדי לקבל עצה ותושיה, באותם ימים החל להתגלות הכח העצום לו זכה הרב משמיים לגלות את רזי המזוזה ולהביא מזור ותרופה לאנשים הזקוקים לכך דרך סודותיה של המזוזה.

בעצת מורו ורבו אליו היה קשור בכל נפשו 'סידנא בבא-סאלי' החליט הרב לעזוב את העיר באר-שבע ולעלות אל עיר הקודש ירושלים.

ירושלים של מעלה. 

בשנת תשמ"ה עלו הרב ומשפחתו אל עיר הקודש והמקדש, ואם עד עכשיו היו פעולותיו הכבירות של הרב בסביבתו הקרובה, עם העלייה לירושלים החלה פעילותו של הרב להגיע לממדים אדירים, הרב פתח את 'מוסדות דור ודור' יחד עם בנו וממשיך דרכו שיבלט"א הרב שמעון בן טוב שליט"א והחל בפעילות בתחומים רבים שהמשותף לכולם הוא הפצת תורה וקדושה בעם ישראל, הרב פתח רשת כוללים בהם שוקדים על תלמודם עשרות אברכים, ואת מרכז 'שלמותא' להגברת המודעות למען טהרת המשפחה כשבמשך השנים התווסף גם מערך המונה עשרות טלפניות השומרות על קשר אישי עם הנשים תחת השם 'טהרה-פון', גם את המזוזה, הדגל אותו נשא הרב כל ימיו ועל שמו נתפרסם בכל קצוות תבל בתור 'צדיק המזוזות' לא הזניח הרב, והוא פתח את מרכז 'קידום הקודש' המפיץ מזוזות מהודרות הנכתבות על פי הנחיותיו המיוחדות של הרב.

גדולי ישראל. 

הרב זכה בימי חייו להערכה רבה מגדולי ישראל מכל החוגים שהעריכו מאוד את פעולתיו הכבירות למען עם ישראל, הראשל"צ הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל שמר על קשר הדוק עם הרב ועל שולחנו היה מונח דרך קבע מספר הטלפון של הרב והוא היה מפנה אליו לעתים תכופות מקרים קשים במיוחד שהגיעו של שולחנו, מוסדותיו של הרב אף הוציאו לאור את הספר 'קיצור דרכי טהרה' במגוון שפות ובעשרות אלפי עותקים  גם מרן הראשל"צ הגר"ע יוסף זצ"ל העריך מאוד את פועלו של הרב בהפצת הטהרה, ובעצרת ההילולא הראשונה לזכרו של הרב הגיע הגר"ע שכבר היה בערוב ימיו והפליג בשבחו של 'צדיק המזוזות'.

לשליחת שמות לתפילה בציון, כנסו לכאן >>   

עבר, הווה, עתיד...

הכאב והחוסר עדיין מורגשים אצל כל מי שזכה ולו פעם אחת להתבשם מאורו מפיקחותו ומטהרתו של הצדיק, אך נאמנים עלינו דבריהם של חז"ל כי "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם", וכמו שבחייו בעולם החומר הצליח הצדיק לפעול ישועות עבור אלפי אלפי יהודים וזו היתה תמצית חייו של לשמח עוד יהודי, לעשות הכל כדי לבנות עוד בית נאמן בישראל, להתחנן לפני בורא עולם עבור עוד זוג חשןך בנים ולהשפיע פרנסה בריווח, גם עתה בשבתו בישיבה של מעלה אומנם את גופו אין אנו רואים אך בניו ומפעלותיו הכבירים אותם השאיר בעולם הזה ממשיכים להאיר להשפיע ןלהושיע, אין ספור סיפורים מגיעים אל 'מוסדות דור-ודור' מיסודו של צדיק המזוזות על ישועות מעל לגדר הטבע, להם זכו לאחר תפילה על קברו של הרב, מעשיו ומפעלותיו הכבירים של הרב ממשיכים למרות כל הקושי על ידי בניו ובראשם בנו וממשיך דרכו הרב שמעון בן-טוב שליט"א, אור הטהרה אותו זכה הרב להפיץ בחייו ממשיך להשפיע על משפחות רבות בעם ישראל וכוחה העצום של המזוזה כפי שנתגלה על ידי הרב ממשיך להשפיע על ידי הרב שמעון שליט"א שקיבל את סודות המזוזה מאביו הגדול. 

ה' באב יום הילולתו של האר"י הקדוש הוא גם יום הילולתו של 'צדיק המזוזות' שאורו לא הועם לרגע וממקום שבתו תחת כסא הכבוד הוא ממשיך לפעול ולהשפיע...   

והשנה, מעמד ההילולא הקדוש ישודר באתר כיכר השבת

לפרטים נוספים ולשליחת שמות לתפילה בציון, כנסו לכאן >>