אאא

מסכת שבת, דף קל"ו - בעברית:  

 

מסכת שבת, דף קל"ו - באידיש:  

 

מסכת שבת, דף קל"ו - באנגלית: 

 

מסכת שבת, דף קל"ו - בצרפתית: 

 

מסכת שבת, דף קל"ו - בספרדית: