אאא

פרסום ראשון: אסירים חרדים, המרצים את עונשם בכלא איילון שברמלה, מתלוננים כי בשעת ה'ספירות' המקובלת בבתי הסוהר, מכניסים לשם כך סוהרת לתאים שלהם, וכי הדבר גורם לפגיעה חמורה בצניעות.

המתלוננים הם מבין האסירים היושבים ב'אגף התורני' בכלא המוכר בשמו הוותיק 'מעשיהו', המרצים במקום את עונשם, מי על עבירות מהתחום הכספי, מי על מעשי אלימות ומי על עבירות מוסר.

לטענתם, התנהלות שב"ס פוגעת בהם. ממכתב שהם שלחו באמצעות עו"ד משה פולסקי למפקד כלא איילון עולה, כי בספירה המתקיימת בשעה 04:30 בבוקר מגיעה למקום קצינה, וכשהיא נכנסת לתאיהם הם מחויבים לצאת ממיטתם ולעמוד, בעודם בלבוש חלקי או בפיג'מה.

"הדבר גורם לפגיעה קשה בצניעותם של האסירים, אשר נזכיר כי מדובר בחרדים ובאנשים תורניים" נכתב, "בעוד בהגדרת יעדי האגף התורני והאופי המיוחד שבו נקבע כי יש לתת ביטוי לנושא הצניעות".

 שיעור של הראש"ל באגף התורני. ארכיון

זאת ועוד: "האסירים אשר שוהים באגפים התורניים מתחייבים על שורת כללים בנושא שמירת וכיבוד הדת, כאשר הכללים בעניין זה מציינים בין השאר מחויבות לשולחן ערוך ולהלכה המקובלת".

"לאור כל האמור", מסיים עורך הדין משה פולסקי את מכתבו, "אבקש לתת פתרון מיידי, ולעצור את הפגיעה בצניעותם של האסירים".

מטעם השב"ס נמסר בתגובה במענה לפניית 'כיכר השבת': "בשירות בתי הסוהר מועסקים סוהרים וסוהרות המשרתים הן בתפקידי ביטחון והן בתפקידי מנהלה ומשובצים בתפקידים זהים ככל הניתן". 

"על פי ההנחיות לכלואים, הם מחוייבים לשמור על לבוש הולם ומכבד בכל עת. בכל כניסה לאגף כורזים לכל הכלואים שבעוד זמן קצר תתחיל ספירה ורק אז מתבצעת ספירה בהתאם לכללי הביטחון הנהוגים בכל ספירת ביטחון וללא כל ניסיון לפגוע ברגשותיהם של מי מהאוכלוסיות השונות".

"פנייה לבית הסוהר הגיעה היום ומבירור ראשוני לא מוכרת לנו תלונת אסיר ספציפית בנושא. יחד עם זאת העניין יבדק ע"י פיקוד בית הסוהר".

מכתב הטענות
מכתב הטענות